ReadyPlanet.com


ขอรับการบริจากอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน.


เรียนผู้ใหญ่ผู้ใจบุญ ที่นับถือ                                                                               

ข้อมูลของโรงเรียน-และนักเรียนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ใจบุญ.....

1.โรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอเชียงกลาง โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2 เปิดสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด41 คน โดยแยกเป็นชาย 30 และหญิง 11 คนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญ และพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ โรงเรียนอยู่บนเขา ของเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียน และชุดนักเรียน-ถุงเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นจัด จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องนุ่งห่ม และถุงเท้า.
2.โรงเรียนบ้านน้ำเรียง อำเภอทุ่งช้าง โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2 เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่6 และโรงเรียนขยายโอกาส ม.1-ม.3 โดยแยกนักเรียนเป็นดังนี้ ระดับอนุบาลมีนักเรียน45 คนแยกเป็นชาย25คน หญิง20คน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน97คนแยกเป็นชาย50คน หญิง47คน ระดับมัธยมศึกษามีนักเรียน44คน แยกเป็นชาย20คน หญิง22 คน นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญและอยู่เขตติดต่อชายแดนไทย-ลาว พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ โรงเรียนอยู่บนเขา ของเขตอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียน และชุดนักเรียน-ถุงเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นจัด จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องนุ่งห่ม และถุงเท้า และจะมอบตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเรียนที่ขาดแคลนจริง.
โดยทางกลุ่มเพื่อนและศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนารุ่นที่15 ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมกลุ่มเพื่อนขึ้นมาโดยได้รับเงินสนับสนุน จากทางเพื่อนๆรวมกันเป็นจำนวนประมาณ15,000 บาทในการใช้ทำกิจกรรมโดย แต่ยังขาดเงินทุนอีกมากในการจัดหาชุดนักเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน เมื่อเทียบกับความต้องการของเด็กนักเรียนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางกลุ่มจึงหาผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ (โดยที่ไม่จำเป็นต้องบริจาคเป็นเงิน ขอเป็นอุปกรณ์ทางการเรียน และชุดนักเรียน ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง) โดยกำหนดการจะได้ส่งมอบของให้นักเรียนในวันที่31 ธันวาคม พศ.2555 จึงขอใช้สื่อนี้ผ่านท่านผู้ใจบุญทั้งหลายมาและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ นายวีระยุทธ ศรีลาอ่อน (เดี่ยว) ผู้จัดทำโครงการ-ผู้ประสานงานกลุ่ม.อีเมล์Deaw999@windowslive.com หรือเมล์ที่ทำงาน Weerayut.Se@Kasikornleasing.com          โทรศัพท์ 085-072-1155


ผู้ตั้งกระทู้ นายมะเดี่ยว (deaw999-at-windowslive-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-25 11:39:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล