ReadyPlanet.com


ของบประมาณสร้างห้องสมุดโรงเรียน


 รียน  ผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย

              ด้วยโรงเรียนบ้านวังหินตั้งอยู่ที่  หมู่  13  ต.วังหิน  อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  เปิดสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนจำนวน  395  คน     โรงเรียนบ้านวังหินยังขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์ และงบประมาณ   ในการก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน   ซึ่งห้องสมุดที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพที่เก่า  ห้องมีความคับแคบ ไม่พอเพียงต่อผู้มาใช้บริการของ   ห้องสมุด   จึงขอใคร่ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังหิน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าหาความรู้ต่าง  ๆ ของนักเรียนและชุมชน ต่อไป

                ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างในครั้งนี้ 

จงอำนวยผลให้ท่านและครอบครัวได้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  ตลอดกาลนานเทอญ

 

สอบถามและติดต่อได้ที่  โรงเรียนบ้านวังหิน  หมู่  13  ต.วังหิน  อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์  67240

                                                โทร.  056-760248    หรือ  คุณครูบุญเลิศ  08-10440379

 

 
 
 ผู้ตั้งกระทู้ ครูมยุรี (cat12345_-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-13 21:40:59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล