ReadyPlanet.com


ด่วน ! โรงเรียนที่ต้องการขอรับบริจาคหนังสือเรียน


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู

 

ข้าพเจ้า นายกฤตพงศ์ ทรงวิชัย ( ตี๋ใหญ่ ) มีความประสงค์ต้องการบริจาคหนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

            1. โรงเรียนที่ขอรับบริจาคต้องไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

            2. โรงเรียนที่ขอรับบริจาคต้องขาดแคลนหนังสือเรียน

            3. โรงเรียนที่ขอรับบริจาคต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการขอรับบริจาคหนังสือเรียนในครั้งนี้ โปรดแสดงความประสงค์ในการขอรับบริจาค

           1. แจ้งชื่อโรงเรียน

           2. แจ้งที่ตั้งของโรงเรียน ( สำหรับการส่งหนังสือเรียนผ่านทางไปรษณีย์ไทย )

           3. ลงชื่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้รับผิดชอบในการรับบริจาค

หนังสือที่ข้าพเจ้าต้องการบริจาคเป็นหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สภาพใหม่ 90% และ สามารถใช้อ่านเสริมนอกเวลาเรียนได้เป็นอย่างดี

( สำหรับโรงเรียนที่ขอรับบริจาคหนังสือเรียนในครั้งนี้ ถ้าได้รับหนังสือเรียนที่ข้าพเจ้าได้บริจาคเรียบร้อยแล้ว โปรดเขียนจดหมายตอบกลับข้าพเจ้า เพื่อเป็นการยืนยันว่า โรงเรียนที่ขอรับบริจาคได้รับหนังสือเรียนจริง )

 

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

กฤตพงศ์ ทรงวิชัย ( ตี๋ใหญ่ )

 

 ผู้ตั้งกระทู้ กฤตพงศ์ ทรงวิชัย ( ตี๋ใหญ่ ) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-17 13:33:51


1

ความคิดเห็นที่ 2 (3304858)

 ติดต่อกลับได้ที่ KSOneNight@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤตพงศ์ ทรงวิชัย ( ตี๋ใหญ่ ) วันที่ตอบ 2012-12-21 17:44:52


ความคิดเห็นที่ 1 (3304639)

ขอ   e-mail  หรือเบอร์โทร ที่จะติดต่อด้วยครับ
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ตอบ 2012-12-17 20:04:541


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล