ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนและสร้างห้องสมุดโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย


เรียน  ผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพอย่างสูงทุกท่าน

       โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย   อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีนักเรียนจำนวน 270 คน ครู 12 คน อาคารเรียนแบบ ป008 จำนวน 1 หลัง แบบ ป 1ฉ จำนวน 1 หลังและอาคารแบบ 105/29 (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันอาคารเรียนแบบ ป 008 :ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้  ประกอบกับห้องสมุดโรงเรียนเดิมอยู่ในอาาครเรียนหลังดังกล่าว  โรงเรียนจึงได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว มีมติให้ย้ายนักเรียนออกจากอาคารเรียนดังกล่าวและให้หาทุนต่อเติมอาคารเรียน แบบ 105/29 (ปรับปรุง) และสร้างห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งให้บริการกับชุมชนอีกด้วย 

        ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนปรับ ปรุงต่อเติมอาคารเรียนและสร้างห้องสมุดโรงเรียนในครั้งนี้ โดยแจ้งที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-8664309 หรืออีเมล์ krumok@gmail.com

        โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ อนุเคราะห์จากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน เยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                             

                                                                                                              ประโมกข์  ดุลนีย์

                                                                                                          (นายประโมกข์  ดุลนีย์)

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยผู้ตั้งกระทู้ ประโมกข์ ดุลนีย์ (krumok-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-20 21:53:22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล