ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาหรืองบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์


 เรียน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน 

      โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ปัจจุบันมีนักเรียน 184 คน มีความต้องการความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

      1.ซ่อมแซมห้องน้ำ (เช่น เปลี่ยนโถชักโครกใหม่  เนื่องจากของเดิมชำรุดน้ำร่ั่วซึม)

      2.เทพื้นลานกีฬา  ใช้งบประมาณ 210,000  บาทตามที่ช่างตีราคา

      3.ทาสีผนังหน้าห้องเรียน - ในห้องเรียน บางห้อง

      4. ทำฝ้ากันนก  งบประมาณ  74,000  บาทตามที่ช่างตีราคา

      5. ย้ายเสาธง  เนื่องจากเสาธงตั้งอยู่กลางถนน  

      6. การเกษตร เช่น โรงเห็ด ก้อนเห็ดนางฟ้า(แต่เดิมเคยมีโรงเห็ด ต่อมาอาคารเรียนไฟไหม้ ต้องปรับปรุงโรงเห็ดเป็นห้องเรียนอนุบาล ตอนนี้จึงยังไม่มีโรงเห็ด ทางรร.ต้องการโรงเห็ดเล็กๆ เพื่อนำก้อนเห็ดมาเลี้ยง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และหากมีผลผลิตก็จะนำไปเข้าโครงการอาหารกลางวันทำอาหารให้นักเรียนทาน) ทำแปลงผัก ปลูกผัก 

     7. ทุนการศึกษา  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน รับจ้าง  เด็กมีทั้งเด็กไทย และกัมพูชา มีความแตกต่างหลากหลาย ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน เป็นประจำทุกปี โดยการระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งในและนอกพื้นที่  จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน  ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ค่ะ

       โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี 

       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 065 009 4952  ผอ.ปริศนา   ป้องปิ่นผู้ตั้งกระทู้ Pritsana (mooym2529-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-02-24 12:15:49 IP : 27.145.14.56


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล