ReadyPlanet.com


ขอความช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท


 ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนยอ

   โรงเรียนวัดดอนยอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทที่ยากจนและขาดแคลนได้เรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3) มีนักเรียนทั้งสิ้น  248  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  17 คน
 ปัจจุบันโรงเรียนมีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญาและสมาธิสั้น จำนวน  18 คน 

ปัญหาและอุปสรรค

    เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ  85  มีฐานะยากจน ทำให้บิดามารดาต้องไปทำงานต่างจังหวัด  โดยนักเรียนจะต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้โรงเรียนต้องดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนและไม่มีพาหนะมาโรงเรียน  โรงเรียนต้องจ้างรถรับ-ส่ง เพราะผู้ปกครองมีอายุมาก ไม่สามารถมาส่งนักเรียนได้ รวมทั้งเรื่องอาหาร  โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  ทำให้ขาดสารอาหาร  ประกอบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน  แต่โรงเรียนก็ต้องประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกวันได้รับประทานฟรีทุกวันและ
ทุกคน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการ)

                   นอกจากนี้โรงเรียนกำลังประสบปัญหาเรื่องสถานที่สำหรับการประกอบอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน   ซึ่งปัจจุบันสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารโรงเรียน (โรงเรียนสร้างขึ้นเอง)  ชำรุด เนื่องจากสร้างมานาน และได้รับผลกระทบจากลมพายุทำให้หลังคาแตก  และโรงเรียนไม่มีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเวลาฝนตก ฝนจะสาดเข้ามาในบริเวณที่ประกอบอาหาร ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

          สิ่งที่โรงเรียนต้องการขอรับความช่วยเหลือ

1.      งบประมาณสำหรับการจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลและไม่สามารถมาโรงเรียนได้  เพราะอาศัยอยู่กับตา ยาย ที่ไม่สามารถมาส่งนักเรียนได้

2.      งบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) เนื่องจากชำรุด หลังคารั่ว บางวันที่มีฝนตกแรงจะไม่สามารถประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้

3.      วัสดุที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารให้นักเรียน  เช่น  น้ำมันพืช  น้ำปลา  ซอสปรุงรส  เส้นหมี่ วุ้นเส้น  ไข่ไก่ ฯลฯ

4.      โทรทัศน์  ขนาด  55 นิ้วขึ้นไป  จำนวน  3  เครื่องเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือแล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์

5.      ชุดกีฬา

6.      ถุงเท้า รองเท้า

7.      อื่นๆ แล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.รตนพร  พนมพร 083-0334180  
ครูศุลีมาศ 083-6145354  ครูพิมลพรรณ  081-7210654

สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก ชื่อบัญชีเงินอุดหนุน รร.วัดดอนยอ เลขที่บัญชี  211-1-44129-5  

 ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวรตนพร พนพมร :: วันที่ลงประกาศ 2023-05-25 23:18:22 IP : 118.173.7.103


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล