ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น หรืองบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นครับ


 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีนักเรียนจำนวน 97 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณจำกัด ต้องการปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่ทรุดโทรม วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1.เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์

   2.เพื่อฝึกให้เกิดการยืดหดตัว ทำให้เกิดความคล่องตัว ตัวอย่างเช่น การ  ปีนป่าย ห้อยโหน การลอด การกระโดด

   3.เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งทำให้มีสุขภาพร่างการแข็งแรง

   4.ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและกล้ามเนื้อ เกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

   5.สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนๆของเด็ก

   6.ทำให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว  กล้าตัดสินใจ เรียนรู้การระมัดระวังตังเองและผู้อื่น

   จึงต้องการความอนุเคราะห์เครื่องเล่นใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน หรืองบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่เก่า ชำรุด ให้มีความปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนครับ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งให้ความอนุเคราะห์ได้ที่โรงเรียนวัดหนองตะแบก หรือ ติดต่อนายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี 086-3741510 ครับผู้ตั้งกระทู้ นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี :: วันที่ลงประกาศ 2021-06-03 12:00:22 IP : 125.27.107.57


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4444314)

 โรงเรียนวัดจันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๕ หมู่ ๑ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีนักเรียนจำนวน ๑๑๖ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๒ คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนด้านงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้นักเรียน ซึ่งเครื่องเล่นเก่า ได้พุพัง และชำรุดหมดแล้ว นักเรียนไม่มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นได้เล่น จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ขอเคร่องเล่นสนามเด็กเล่นแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจันทารามด้วยค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๘๓-๔๒๑๕๘๘๙ ผอ.นิตยาพร ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิตยาพร เงินจันทร์ (nitnit-dot-2517-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-09-21 18:18:19 IP : 124.120.66.119


ความคิดเห็นที่ 1 (4429876)

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  . 8 . สำพันตา  . นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๙๔ คน มีครู  ๖  ท่าน  

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดห้องแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน  เช่น ห้องลูกเสือ  ห้องสื่อ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  ห้องวงศ์ดุริยางค์  เป็นต้น 

ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ทางโรงเรียนจึงต้องเตรียมอาคารเรียน ห้องแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔เพื่อให้นักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรการโรคโควิด-๑๙  ทางโรงเรียนจึงต่อเติมห้องลูกเสือ  และห้องแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว  เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ออกจากห้องเรียน  ทางโรงเรียนมีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่ง  ขณะนี้ตั้งเสา  มุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว  แต่ทางโรงเรียนขาดงบประมาณ  จึงมีความประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือ  ดังนี้

๑.      เทพื้นด้วยปูนสำเร็จ  จำนวน  ๙  คิวๆละ  ๑,๙๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๗,๑๐๐  บาท

๒.     ประตูกระจกสำเร็จ   จำนวน  ๔  บานๆละ  ๔,๖๓๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๘,๕๒๐  บาท

๓.     หน้าต่างกระจกสำเร็จ  จำนวน  ๓  บานๆละ  ๑,๑๙๐  บาท  เป็นเงิน  ๓,๕๗๐  บาท

ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ช่วยต่อเติม  ห้องแหล่งเรียนรู้ให้เรียบร้อย

 

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

ID Line :  Jiraporn_nong 1 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2021-06-03 20:58:46 IP : 125.27.130.51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล