ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมพัฒนาโรงเรียน


 เรื่อง ขอเชิญร่วมพัฒนาโรงเรียนขาดแคลน

โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้งของโรงเรียนติดถนนฉะเชิงเทรา-อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ห่างตัวจังหวัดประมาณ 13 กม. ห่างเขตมีนบุรี กทม. ประมาณ 40 กม. เดินทางสะดวก โรงเรียนทำการเปิดการเรียนการสอนตั้่งแต่ ชั้น อ. 2 -  ชั้น ป.6 มีนักเรียน จำนวน 30  คน  มีครูผู้สอน 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ปัญหาและความขาดแคนของโรงเรียน มีดังนั้

1) ครูไม่ครบชั้นเรียน (จ้างครูเพิ่ม)

2) นักเรียนยากจน (ทุนการศึกษา)

3) ขาดตำแหน่งภารโรง

4) อาคารเรียน อาคารประกอบ ต้องปรับปรุงซ่อมเข่น

  4.1 ส้วมนักเรียน

  4.2 รั้วโรงเรียนยาวประมาณ 200 ม. (ทาสี)

   4.3  สนามเด็กเล่น (ทาสี)

   4.4 บริเวณโรงเรียน 14 ไร้ (ตัดหญ้า)

โรงเรียนต้องการพัฒนาเพื่อคุณภาพของนักเรียนแต่ยังขาดกำลังคน และงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญ บริษัท ห้าง ร้าน และหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญและพัฒนาโรงเรียน ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ที่โรงเรียน หรือ สอบถามได้ที่ 089 1366738 (ผอ.รร)ผู้ตั้งกระทู้ นายสมนึก จันทะไทย :: วันที่ลงประกาศ 2021-12-09 09:30:27 IP : 101.109.140.17


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4450599)

 

อความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สิิ่งของ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท


 โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ. น่าน  55170  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีนักเรียนทั้งหมด  82  คน ครู จำนวน 8 คน (ยังไม่ครบชั้น) นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับ ตายาย ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา รับจ้างทั่วไป  และยังขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมาก   ขอรับการสนับสนุนดังนี้

 

1.คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์

2.ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน (ซึ่งชำรุดเสียหายมาก เนื่องจากใช้การมานามมากแล้ว)

 3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ของเด็กอนุบาล

4."งบประมาณในการจ้างครูมาสอนให้ครบชั้น เดือนละ ุ6,500 บาท

5 งบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็ก มัธยม ม.1-3 (เนื่องจาก นักเรียนมัธยมไม่ได้รับจัดสรร เงินอาหารกลางวัน รายหัวให้กับนักเรียนมัธยม)

6 งบประมาณในการทำกกิจกรรมเกษตรหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

7 โทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอนแต่ละห้อง (เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย ใช้การเป็นเวลานาน)

8 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน

9 อุปกรณ์การเรียน (สมุด ดินสอ ปากา ยางลบ อื่น)

10 กระดาษ เอ 4 จำนวน 20 กล่อง เพื่อใช้ทำใบงาน ใบความรู้ให้นักเรียน

11เสื่้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้นักเรียน

ติดต่อได้ที่

081-7836737   ผอ.สมหวัง  วงค์แจ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย)

email   somwang 27827@gmail.com

#โรงเรียนสามารถออกใบเสร็จ และใบ edonation เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้#

โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 55170  ติดต่อ (นายสมหวัง วงค์แจ่ม ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย 081 7836737


ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2021-12-09 11:38:05 IP : 223.24.189.1981


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล