ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคของวันเด็ก


 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  ต.ขอนยูง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี   มีนักเรียน 53 คน  สอนตั้งระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล้กที่ขาดงบประมารใรการดำเนินการ    ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากทำอาชีพการเกษตร ทางโรงเรียนจะจัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนจึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณและขนมให้แก่นกเรียน  ติดต่อเบอร์โทร 0943616229 ค่ะ  บริจาคทางโรงเรียนจะออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีผู้ตั้งกระทู้ กฤตพร (phupan58-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-01-05 16:17:54 IP : 1.4.232.85


1

ความคิดเห็นที่ 2 (4478915)

 

ค่าเงินบาทวันนี้ 6/12/65 เปิดที่ระดับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สวาท วันที่ตอบ 2022-12-06 16:10:01 IP : 182.232.106.46


ความคิดเห็นที่ 1 (4451783)

 

ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สิิ่งของ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท


 โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ. น่าน  55170  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีนักเรียนทั้งหมด  82  คน ครู จำนวน 8 คน (ยังไม่ครบชั้น) นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับ ตายาย ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา รับจ้างทั่วไป  และยังขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมาก   ขอรับการสนับสนุนดังนี้

 

1.คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์

2.ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน (ซึ่งชำรุดเสียหายมาก เนื่องจากใช้การมานามมากแล้ว)

 3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ของเด็กอนุบาล

4."งบประมาณในการจ้างครูมาสอนให้ครบชั้น เดือนละ ุ6,500 บาท

5 งบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับ เด็ก มัธยม ม.1-3 (เนื่องจาก นักเรียนมัธยมไม่ได้รับจัดสรร เงินอาหารกลางวัน รายหัวให้กับนักเรียนมัธยม)

6 งบประมาณในการทำกกิจกรรมเกษตรหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

7 โทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอนแต่ละห้อง (เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย ใช้การเป็นเวลานาน)

8 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน

9 อุปกรณ์การเรียน (สมุด ดินสอ ปากา ยางลบ อื่น)

10 กระดาษ เอ 4 จำนวน 20 กล่อง เพื่อใช้ทำใบงาน ใบความรู้ให้นักเรียน

11เสื่้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้นักเรียน

ติดต่อได้ที่

081-7836737   ผอ.สมหวัง  วงค์แจ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย)

email   somwang 27827@gmail.com

#โรงเรียนสามารถออกใบเสร็จ และใบ edonation เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้#

โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 55170  ติดต่อ (นายสมหวัง วงค์แจ่ม ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย 081 7836737

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-01-12 10:34:26 IP : 223.24.169.1751


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล