ReadyPlanet.com


ขอความช่วยเหลือ


 ด้วยทางโรงเรียนบ้านน้ำตวง  ตั้งอยู่เลขที่ 211 ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  เป็นโรงเรียยนในเขตทุรกันดาร ห่างไกล ตามประกาศเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง    และเป็นสถานศึกษาที่มีความยากลำบากในการคมนาคม  ทางโรงเรียนบ้านน้ำตวง มีพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านน้ำตวง  มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1040 เมตร  นักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งทั้งหมด  ผู้ปกครองทำอาชีพการเกษตร เช่น การปลูกขิง  ข้าว เพื่อยังชีพ ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีลูกประมาณ 4-10 คน ต่อครอบครัว ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถในการช่วยเหลือทางโรงเรียนในด้านงบประมาณต่างๆ ตลอดจนทางโรงเรียนต้องช่วยเหลือ ทั้งทางทุนการศึกษา เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน 

ทางโรงเรียนจึงขอรับบริจาคโต๊ะ เก้าอี้  นักเรียน  ทุนการศึกษา  และทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้ตั้งกระทู้ โรงเรียนบ้านน้ำตวง :: วันที่ลงประกาศ 2022-10-03 15:05:55 IP : 118.172.58.216


1

ความคิดเห็นที่ 4 (4476589)

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านซาวหลวง  ตำบล บ่อสวก  อำเภอเมือง   จังหวัด น่าน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  92  คน  ครู 8คน ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู็ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย และมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  

1.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น  (เนื่องจากอันเดิม เก่า ชำรุด ใช้การไม่ได้และอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียรอนุบาล)

2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

3 เครื่องโปรเจคเจคเตอร์  เครื่องปริ้น ( ใช้ในการเรียนการสอน)

4 กระดาษ เอ4 ใช้ทำใบงานให้นักเรียน

5 ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรัยน (หลังคา เปลี่ยนโถส้วม ทาสี )

6 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สี  อื่นๆ

7  ไฟ โซล่าเซล  ติดตามถนน อาคารเรียน ส่องสว่างยามค่าตืน

8 "งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู และจ้างภารโรง (เนื่องมีครูไม่ครบชั้น  และไม่มีนักการภารโรง)

9 หนังสือ ห้องสมุด

10 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 

ทางโรงเรียน สามาถออกใบเสร็จ และใบ e-donation เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ครับ

สามารถติดต่อที่      081 - 7836737  (ผอ สมหวัง วงค์แจ่ม)

e-mail   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-11-26 12:06:10 IP : 58.11.16.229


ความคิดเห็นที่ 3 (4475915)

  

 

           อิงฟ้า สปีชสุดปัง! จวกปูตินอสูรร้าย จี้หยุดสงคราม คว้ารอง 1 มิสแกรนด์อินเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น สวยสง่า วันที่ตอบ 2022-11-22 15:02:47 IP : 49.228.58.227


ความคิดเห็นที่ 2 (4472583)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กำไล วันที่ตอบ 2022-11-08 14:56:44 IP : 49.228.255.201


ความคิดเห็นที่ 1 (4472409)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คาเฟ่ วันที่ตอบ 2022-11-07 14:06:17 IP : 49.228.255.2011


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล