ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลน


 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโรงเรียน

เรียน ผู้มีจิตศรัทธา

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.สัีนสลี อ.เวียงป่าเป้า จ

.เชียงราย  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน จำนวน 130 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 คน โรงเรียนมีความขาดแคลนหลายอย่าง จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้

1. ปรับปรุงอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ได้แก่ ทาสี ซ่อมฝ้าเพดาน

2. สื่อ อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

3. ทุนการศึกษา

3. เมล็ดพันธ์ผัก

4. เครื่องมือช่าง อุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ สว่าน ปั้มลม เลื่อยวงเดือน จอบ บัวรดน้ำ

5. อุปกรณ์ป้องกันโควิด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์พร้อมขอบคุ
ณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา

โทร 0861891904

 ผู้ตั้งกระทู้ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล :: วันที่ลงประกาศ 2022-10-09 19:42:12 IP : 49.228.244.170


1

ความคิดเห็นที่ 12 (4476588)

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านซาวหลวง  ตำบล บ่อสวก  อำเภอเมือง   จังหวัด น่าน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  92  คน  ครู 8คน ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู็ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย และมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  

1.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น  (เนื่องจากอันเดิม เก่า ชำรุด ใช้การไม่ได้และอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียรอนุบาล)

2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

3 เครื่องโปรเจคเจคเตอร์  เครื่องปริ้น ( ใช้ในการเรียนการสอน)

4 กระดาษ เอ4 ใช้ทำใบงานให้นักเรียน

5 ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรัยน (หลังคา เปลี่ยนโถส้วม ทาสี )

6 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สี  อื่นๆ

7  ไฟ โซล่าเซล  ติดตามถนน อาคารเรียน ส่องสว่างยามค่าตืน

8 "งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู และจ้างภารโรง (เนื่องมีครูไม่ครบชั้น  และไม่มีนักการภารโรง)

9 หนังสือ ห้องสมุด

10 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 

ทางโรงเรียน สามาถออกใบเสร็จ และใบ e-donation เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ครับ

สามารถติดต่อที่      081 - 7836737  (ผอ สมหวัง วงค์แจ่ม)

e-mail   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-11-26 12:05:45 IP : 58.11.16.229


ความคิดเห็นที่ 11 (4476067)

 ข่าวสารรถยนต์

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 16:33:40 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 10 (4476055)

 ดูดวงแม่นๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 16:24:48 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 9 (4475978)

 ดูดวงความรัก ปี 2565

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 15:46:15 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 8 (4475961)

 ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 15:34:10 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 7 (4475937)

 ข่าวฟุตบอลต่างประเทศวันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 15:26:33 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 6 (4475902)

 ข่าวไอที ล่าสุด วันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 14:57:09 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 5 (4475885)

 ข่าวบันเทิง

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 14:33:15 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 4 (4475863)

 ข่าววันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 14:25:40 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 3 (4475848)

 ข่าวฮอตล่าสุด

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 14:14:58 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 2 (4475822)

 ข่าวสารสุขภาพ

ผู้แสดงความคิดเห็น asdf วันที่ตอบ 2022-11-22 13:34:46 IP : 49.230.189.182


ความคิดเห็นที่ 1 (4471443)

  

 

 

 

   Mercedes-AMG C 43 (W206) ใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น รถสวย วันที่ตอบ 2022-11-01 11:36:47 IP : 49.230.188.1871


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล