ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณหรือสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา


  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณหรือสื่ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา

เรียน ผู้มีจิตศรัทธา

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ต.สัีนสลี อ.เวียงป่าเป้า จ

.เชียงราย  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน จำนวน 130 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 คน โรงเรียนมีความขาดแคลนหลายอย่าง จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้

1. ปรับปรุงอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ได้แก่ ทาสี ซ่อมฝ้าเพดาน รางระบายน้ำ

2. สื่อ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

3. ทุนการศึกษา

3. เมล็ดพันธ์ผัก

4. เครื่องมือช่าง อุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ สว่าน ปั้มลม เลื่อยวงเดือน จอบ บัวรดน้ำ

5. อุปกรณ์ป้องกันโควิด

6. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและของเล่นอนุบาล

7. ยาและเวชภัณฑ์

8. เครื่องดนตรี

9. กล้องวงจรปิด

10.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์พร้อมขอบคุ
ณมา ณ โอกาสนี้ด้วย. 

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา

โทร 0861891904ผู้ตั้งกระทู้ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล :: วันที่ลงประกาศ 2022-10-27 14:14:03 IP : 171.5.50.236


1

ความคิดเห็นที่ 6 (4476583)

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านซาวหลวง  ตำบล บ่อสวก  อำเภอเมือง   จังหวัด น่าน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  92  คน  ครู 8คน ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู็ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย และมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  

1.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น  (เนื่องจากอันเดิม เก่า ชำรุด ใช้การไม่ได้และอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียรอนุบาล)

2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

3 เครื่องโปรเจคเจคเตอร์  เครื่องปริ้น ( ใช้ในการเรียนการสอน)

4 กระดาษ เอ4 ใช้ทำใบงานให้นักเรียน

5 ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรัยน (หลังคา เปลี่ยนโถส้วม ทาสี )

6 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สี  อื่นๆ

7  ไฟ โซล่าเซล  ติดตามถนน อาคารเรียน ส่องสว่างยามค่าตืน

8 "งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู และจ้างภารโรง (เนื่องมีครูไม่ครบชั้น  และไม่มีนักการภารโรง)

9 หนังสือ ห้องสมุด

10 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 

ทางโรงเรียน สามาถออกใบเสร็จ และใบ e-donation เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ครับ

สามารถติดต่อที่      081 - 7836737  (ผอ สมหวัง วงค์แจ่ม)

e-mail   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-11-26 12:03:21 IP : 58.11.16.229


ความคิดเห็นที่ 5 (4474213)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ข่าว วันที่ตอบ 2022-11-15 13:47:41 IP : 171.100.241.101


ความคิดเห็นที่ 4 (4473009)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น cr777 วันที่ตอบ 2022-11-10 14:03:37 IP : 49.228.251.209


ความคิดเห็นที่ 3 (4472895)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เที่ยวดิ วันที่ตอบ 2022-11-09 20:25:08 IP : 115.87.28.21


ความคิดเห็นที่ 2 (4471534)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดารา วันที่ตอบ 2022-11-01 14:10:31 IP : 49.229.240.232


ความคิดเห็นที่ 1 (4471378)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนังหนุก วันที่ตอบ 2022-10-31 17:10:27 IP : 182.232.107.2341


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล