ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคถาดหลุมใส่อาหาร (แบบมีฝาปิด)


 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน

 
ม.8 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
 
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 - ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 38 คน ครู 1 คน อัตราจ้าง 2 คน ครูจิตอาสา 1 คน
 
ทางโรงเรียนขอรับบริจาคถาดหลุม (แบบมีฝาปิด) จำนวน 50 ชุดสำหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียน เนื่องจากของเดิมที่มีอยู่ชำรุด และไม่พอกับจำนวนนักเรียน และที่สำคัญคือไม่มีฝาปิด จึงไม่ถูกสุขลักษณะ
 
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ใจบุญนะคะ
 
ครูสุกัญญา  เหลือชั่ง      0899055753  ผู้ประสานงาน
 


ผู้ตั้งกระทู้ ครูสุกัญญา เหลือชั่ง (kru-dot-ao30-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-11-24 19:33:31 IP : 180.180.179.147


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4476575)

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 

โรงเรียนบ้านซาวหลวง  ตำบล บ่อสวก  อำเภอเมือง   จังหวัด น่าน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น  92  คน  ครู 8คน ไม่มีนักการภารโรง  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู็ปกครองประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนยังขาด วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน เนื่องจาก ชำรุดเสียหาย และมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด  

1.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น  (เนื่องจากอันเดิม เก่า ชำรุด ใช้การไม่ได้และอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียรอนุบาล)

2. คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

3 เครื่องโปรเจคเจคเตอร์  เครื่องปริ้น ( ใช้ในการเรียนการสอน)

4 กระดาษ เอ4 ใช้ทำใบงานให้นักเรียน

5 ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรัยน (หลังคา เปลี่ยนโถส้วม ทาสี )

6 วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สี  อื่นๆ

7  ไฟ โซล่าเซล  ติดตามถนน อาคารเรียน ส่องสว่างยามค่าตืน

8 "งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครู และจ้างภารโรง (เนื่องมีครูไม่ครบชั้น  และไม่มีนักการภารโรง)

9 หนังสือ ห้องสมุด

10 โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน 

ทางโรงเรียน สามาถออกใบเสร็จ และใบ e-donation เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ครับ

สามารถติดต่อที่      081 - 7836737  (ผอ สมหวัง วงค์แจ่ม)

e-mail   somwang27827@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สมหวัง วันที่ตอบ 2022-11-26 11:59:04 IP : 58.11.16.2291


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล