ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคกล้องวงจรปิด


 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน

 
ม.8 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
ผู้ประสานงาน นางสุกัญญา เหลือชั่ง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.
เบอร์โทร 0899055753
รร.วัดใหม่ต้านทาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 1 คน อัตราจ้าง 2 คน ครูจิตอาสา 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 37 คน
 
ขอความอนุเคราะห์
กล้องวงจรปิด 2 ตัว เพื่อติดบริเวณอาคารโรงเรียน 
 
เนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีแต่ครูผู้หญิง ซึ่งไม่สามารถมาอยู่เวรได้ในเวลากลางคืน  
จึงขอความกรุณาผู้ใจบุญและมีจิตเมตตามา ณ ที่นี่ค่ะ
 


ผู้ตั้งกระทู้ ครูสุกัญญา เหลือชั่ง :: วันที่ลงประกาศ 2023-05-21 20:46:43 IP : 171.98.227.102


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล