ReadyPlanet.com


เสียงเล็กๆจากดินแดนที่ราบสูง


 

เรียน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล และผู้ใจบุญทุกๆท่านค่ะ 

 

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านพิลา อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 37 คน ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน มีครูทั้งหมด 3คนรวม ผอ. และครูจ้างสอนโดยเงินจากชาวบ้านและศิษย์เก่า ปัญหาของโรงเรียนเราคือ                         1. ครูไม่ครบชั้น    2. งบประมาณในการบริหารจัดการ  3.โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน    โรงเรียนของเราเคยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนหลายรายการ แต่เนื่องด้วยทุกสิ่งทุกอย่างท่านเหล่านั้นบริจาคมันมากมายแล้ว เราจึงไม่กล้ารบกวนท่านเหล่านั้นในสิ่งที่เรายังขาดแคลนอยู่อีก หลายคนอาจมองว่าโรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่แล้ว ทำไมยังต้องการความช่วยเหลืออีก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ถูกใช้ประโยชน์ไปกับนักเรียนทุกบาททุกสตางค์ แต่งบเหล่านั้น ไม่ได้รวมถึงการปรับปรุงโรงเรียน อุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด ถ้าเรานำเงินบางส่วนมาซ่อมแซมหรือจัดซื้อ นั่นหมายถึง เราจะไม่มีงบประมาณสำหรับเด็กที่เพียงพอ ซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้นความขาดแคลนของทุกๆโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีเหมือนๆกัน บางโรงเรียนปล่อยตามยถากรรม ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น แต่ดิฉันเห็นว่า เราควรสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส ได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ของเขา                  ดังนั้นโรงเรียนบ้านพิลาจึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล  ดังนี้ค่ะ         1. เงินบริจาคสำหรับจ้างครูจิตอาสา เดือนละ 2,000 บาท  ตามแต่จิตศรัทธา         2. เงินบริจาคตามกำลังศรัทธา สำหรับใช้บริหารจัดการโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และสำหรับจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ค่ะ

  

 

ท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านพิลา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 โดยตรง 

 

หรือโทร  091-8318831   ผอ.พิมพ์อุไร  หารตุ่น 

 

061- 9319154  คุณครูณัจฉรียา 

 

093-4867624  คุณครูสมหมาย 

ขอบคุณแทนเด็กๆและชุมชนมากๆ นะคะ  สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้ที่ 

 

 

 

gg.gg/45020061

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ผอ.พิมพ์อุไร หารตุ่น (aompom11-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-25 12:07:46


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล