ReadyPlanet.com


โครงการกล่องวิเศษ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง เปิดเผยว่า ปีหนึ่งๆ อำพลฟูดส์ฯ จะต้องใช้กล่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นร้อยๆ ล้านกล่อง และยังมีกล่องที่เสียหายในกระบวนการผลิต หรือหมดสภาพใช้งานแล้วก็มาก ดังนั้น กล่องเหล่านี้จึงเป็นปัญหาของโรงงานที่จะต้องกำจัด และการที่จะเอาไปเผาทำลายเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่โรงงานก็ทำไม่ได้ตามมาตรฐาน เพราะกล่องเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ ถ้าเผาก็จะเกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือถ้าจ้างบริษัทกำจัดสารพิษปีหนึ่งๆ ก็ต้องเสียเงินเป็นล้านๆแทนที่จะเผากล่องสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม หรือต้องเสียเงินจ้างบริษัทกำจัดสารพิษ เราก็เอากล่องเหล่านี้ของบริษัทมารีไซเคิลผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ผลิตโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

ในแต่ละปีมีกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ถูกทิ้งอยู่ในกองขยะกว่า 3.8 หมื่นตันต่อปี หรือประมาณ 3,800 ล้านกล่อง ซึ่งจะกลายเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ เนื่องจากกล่องยูเอชทีผลิตขึ้นจาก 3 ส่วนประกอบสำคัญคือ กระดาษ 75% พลาสติก 20% และอะลูมิเนียมฟอยล์ 5% ซึ่งส่วนผสมของพลาสติกจะไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้ากล่องเหล่านี้ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทำเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาผลิตเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ก็จะได้ถึง 1.52 ล้านชุด โดยเฉลี่ย 2,500 กล่อง จะได้โต๊ะ เก้าอี้ 1 ชุด และยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 34.2 ล้านกิโลกรัม

โครงการกล่องวิเศษ เกิดจากความคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคม ด้วยการลดปริมาณขยะกล่องบรรจุภัณฑ์ ยู เอช ที เนื่องจากบริษัท อำพลฟูดส์ เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กล่อง ยู เอช ที ซึ่งการผลิตในแต่ละเดือน แต่ละปีที่มีจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะกล่อง ยู เอช ที ที่มากเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่รับผิดชอบต่อสังคม และได้คิดค้นว่าปริมาณขยะกล่อง ยู เอช ที ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง จึงได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำกล่อง ยู เอช ที ที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นแผ่นชิปบอร์ดขึ้น และนำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  ซึ่ง วัตถุประสงค์หลักๆ ของโครงการกล่องวิเศษ ก็คือ การให้ทุกคน ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาเหล่านี้

หมายเหตุ  ปัจจุบัน  กล่องยูเอชทีที่เข้ามาโรงงาน แล้วรีไซเคิลตอนนี้ มีทั้งหมด 17,500,000 กล่อง หรือ 175,000 กิโลกรัม  เราได้ผลิตและมอบโต๊ะ เก้าอี้ ไปแล้วทั้งหมดกว่า 7,000 ชุด

การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล จำนวน 175,000 กิโลกรัม(175 ตัน)  ลดคาร์บอนได้      157,500  กิโลกรัม

การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล จำนวน 175,000 กิโลกรัม(175 ตัน)   อนุรักษ์พื้นที่ป่าได้ 26,250 ตารางเมตร

การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล จำนวน 175,000 กิโลกรัม(175 ตัน)     ลดพื้นที่จัดเก็บขยะ  700    ตารางเมตร     

 

 

ทำไมต้องกล่อง UHT

เพราะกล่อง UHT มีส่วนประกอบของชั้นต่างๆ อยู่หลายชั้น โดยมีชั้นของกระดาษ (Paper)   อะลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminium foil) และพลาสติก (Poly Ethylene) ซึ่งเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก และหากทำลายด้วยการนำไปเผาก็จะก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้นการนำกล่อง UHT มาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดขยะและลดมลพิษ อีกทั้งแผ่นชิฟท์บอร์ดที่ได้จากการรีไซเคิลกล่อง UHT ยังมีความคงทนแข็งแรง สามารถกันน้ำ และกันปลวกได้ดีอีกด้วย

 

1. โพลีเอทิลีน ป้องกันความชื้นจากภายนอก

2. กระดาษ เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง

3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท

4. อลูมิเนียมฟอยล์ ป้องกันภาวะภายนอก

5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท

6. โพลีเอทิลีน ช่วยป้องกันและยึดติดการรั่วซึมของของเหลว

 

รีไซเคิลกล่องยูเอชที

กล่องยูเอชทีที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วนั้น จะได้รับการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นแผ่นชิปบอร์ดทดแทนการใช้ไม้ และแน่นอนว่าการที่จะจัดการกล่องยูเอชทีให้เป็นแผ่นชิปบอร์ดเหมือนแผ่นไม้อัดไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องอาศัยเครื่องจักร ซึ่งทางอำพลฟูดส์ฯ ก็ได้ลงทุนสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทย โดยเฉพาะเครื่องจักรได้รับความร่วมมือจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกแบบดัดแปลงเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ดังนั้น ในกระบวนการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่สำคัญจึงประกอบด้วย

เครื่องย่อยกระดาษ ที่จะทำหน้าที่ตัดย่อยกล่องยูเอชทีเป็นชิ้นเล็กๆ โดยกล่องที่ก่อนจะนำมาเข้าเครื่องนี้จะต้องผ่านการทำความสะอาดและแห้งแล้ว

เครื่องอัดร้อนและเครื่องอัดเย็น จะทำหน้าที่ขึ้นรูปแผ่นตามความหนาที่ต้องการ โดยกระดาษที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจะถูกนำมาโรยบนแผ่นเหล็กให้ได้ขนาด หลังจากนั้นก็นำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 170 องศา เพื่อหลอมพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของกล่อง ซึ่งเครื่องอัดร้อนนี้ออกแบบเป็นพิเศษสามารถอัดได้หลายๆ แผ่นพร้อมๆ กัน จากนั้นนำไปเข้าเครื่องอัดเย็นเพื่อให้แผ่นไม้แข็งตัว

เครื่องตัดขอบ แผ่นไม้กระดานคุณภาพดีที่เรียกว่าชิปบอร์ด หรือกรีนบอร์ด จะมีความแข็งแรงทนทานสามารถยึดติดกันเป็นแผ่นได้ดี เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตนั้นมีพลาสติกจากตัวกล่องจะเป็นตัวยึดกระดาษและอะลูมิเนียมให้ติดกัน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใดๆ เมื่อเสร็จแล้วก่อนนำไปใช้ก็จะมีการตัดขอบด้วยเครื่องตัดขอบให้สวยงามพร้อมนำไปทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้เรียน หรือชั้นวางหนังสือต่อไป

 

 

 

 

ส่วน กระบวนการผลิต ก็ไม่ยุ่งยาก ใช้เพียงกล่องเครื่องดื่มนี่แหละเป็นวัตถุดิบหลัก โดยทางบริษัทจะรับซื้อกล่องเครื่องดื่มที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว นำมาตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นก็ขึ้นรูปเป็นแผ่นตามขนาดความหนาที่ต้องการ แล้วจึงนำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส เพื่อหลอมส่วนที่เป็นพลาสติก ต่อด้วยการเข้าเครื่องอัดเย็นที่แรงดัน 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเพื่อให้แผ่นคงรูป พลาสติกจากกล่องจะทำหน้าที่ยึดกระดาษและอลูมิเนียมให้ติดกัน  กรรมวิธีในการผลิตจึงไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใด ๆ เลย ขั้นตอนสุดท้ายก็นำไปตัดขอบให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็จะได้แผ่นกรีนบอร์ดเรียบร้อยโรงเรียนรีไซเคิลแล้ว

คุณสมบัติแผ่นชิปบอร์ด

เนื่องจากกล่องยูเอชทีจะมี 2 แบบ คือ

1.แบบที่มีกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติก ประเภทโพลีเอททิลีนเป็นส่วนประกอบ

2.กล่องพาสเจอไรซ์ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นกระดาษและพลาสติกสามารถกันปลวกได้ 100% และไม่เป็นผุยผง สามารถดัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ ทั้งยังปราศจากสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ด้วย

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นชิปบอร์ดที่ได้จากกล่องยูเอชทีจึงสามารถเลื่อย ตัด ดัด ติดกาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของความสวยและความแข็งแรง

                แผ่นชิปดบอร์ดนี้นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแล้ว ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ โดดเด้งเข้าตาเชื้อชวนให้ใช้ได้เป็นอย่างดี

1.มีคุณสมบัติคล้ายไม้เนื้อแข็ง และทนทานแข็งแรงกว่าไม้อัดทั่วไป

2.ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งมีอยู่ใน Particle Board หรือ MDF Board (Medium Density Fiber Board)

3.ทนต่อความชื้นในสภาพอากาศ และกันน้ำได้เป็นอย่างดี จึงไม่บิดตัวหรือพองตัว เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกโพลิเอทิลีนและอลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้สำหรับเก็บของเหลวในกล่องเครื่องดื่ม

4.กันปลวกและมอดได้ 100%

5.เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้เป็นอย่างดี

6.ดัดโค้ง หรือ ทำเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

7.เลื่อย ตัด ติดกาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้

8.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตากแดด ตากฝน ได้โดยไม่เปื่อยยุ่ย

9.ลักษณะพื้นผิวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีสีสันไม่ซ้ำกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสีและลวดลายของกล่องเครื่องดื่มที่ใช้เป็นวัตถุดิบในแต่ละครั้ง

10.พื้นผิวมีความเรียบ ทำสีได้ง่าย และสามารถตกแต่งพื้นผิวให้มีลายเหมือนไม้ธรรมชาติได้

 

11.ราคาถูก

 ผู้ตั้งกระทู้ สื่อสารองค์กร APF (niveat-dot-h-at-ampolfood-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-06-23 12:13:37


1

ความคิดเห็นที่ 3 (3732619)

 

โรงเรียนวัดสะพานหิน  หมู่ 3  ตำบลหาดทนง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 61000

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน 29  คน  ครู 3 คน  ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อยจึงขาดงบในการบริหารจัดการ

จึงอยากขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้

1. ขาดแคลนงบประมาณในการจ้างครูสอนนักเรียน ชั้นอนุบาล

2. ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์PC จำนวน 7 เครื่อง

3.  ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

4.  ชุดนักเรียน และชุดกีฬาสำหรับนักเรียน

5.  อุปกรณ์กีฬา  ฟุตบอล ตะกร้อ  ปิงปอง

5.  เครื่องครัว ภาชนะสำหรับโครงการอาหารกลางวัน    ข้าวสาร
6.  วัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน  สี  สมุด  ดินสอ ปากกา
7. ชุดปฐมพยาบาล  ยา

ชื่อ บัญชี ธ.กรุงไทยสาขาอุทัยธานี  ชื่อบัญชี  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เลขบัญชี  619-0-44276-4

         จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้อุปถัมภ์ ผู้ใจบุญ และใจกุศลแล้วแต่จะพิจารณาเห็นชอบ
                              จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

                                 ด้วยความเคารพและนับถือ
                                                 คุณครูมยุรี

                                       โรงเรียนวัดสะพานหิน
                                โทรศัพท์         0830335472
                        อีเมล             mariwan321@hotmail.com hotmail.com

 ผู้แสดงความคิดเห็น mayuree (mariwan321-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-11-08 14:18:31


ความคิดเห็นที่ 2 (3659616)

" โครงการกล่องวิเศษ "

โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ทั่วประเทศ 

สามารถส่งรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด www.ampolfood.com/csr

ขอรายละเอียดเช่น...

- ข้อมูลโรงเรียน , จำนวนนักเรียน

- ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน , ห้องเรียน , นักเรียน

- โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ชำรุด 

*** หากมีโรงเรียนในระแวกใกล้เคียงมีความต้องการ หรือขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน สามารถส่งรายละเอียดมาพร้อมกัน (การดำเนินงานจะรวดเร็วยิ่งขึ้น) ***

ผู้แสดงความคิดเห็น niveat (niveat-dot-h-at-ampolfood-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-23 14:53:08


ความคิดเห็นที่ 1 (3659607)

ติดต่อ คุณนิเวส หงษ์สกุล (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)  081-825-4704  ,  02-622-3434 ต่อ 2308 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น niveat (niveat-dot-h-at-ampolfood-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-23 14:39:011


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล