ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร สำหรับโรงเรียนในชนบทภาคอีสาน


เรียน  คณะผู้มีจิตเมตตา ที่เคารพ
              ด้วย กระผม นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ตั้ง อยู่ที่ ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมาเป็นโรงเรียนในเขตชนบทภาคอีสาน กระผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความทัด เทียมเหมือนโรงเรียนในเมือง แต่เนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ อยู่หลายประการ กระผมจึงพยายามคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดศึกษามีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี และ เป็นคนเก่ง   ขณะ นี้โรงเรียนยังไม่มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่หลายประการ โอกาสนี้โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอนุบาลและเพื่อการศึกษาของนักเรียนในชนบทต่อไป

               ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านคณะผู้ใจบุญใจกุศล มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา  30220
โทร.        081-7302436
email.   
Piyasak94@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-07 21:00:39


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3678080)

ติดต่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ

ได้เบอร์นี้ 081-4087133

อ่านเจอใน facebook มีคนใจบุญอยากร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น noname วันที่ตอบ 2014-07-29 17:30:441


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล