ReadyPlanet.com


ต้องการบริจาค โต๊ะหมู่บูชา + พระพุทธรูป


 ต้องการบริจาค โต๊ะหมู่บูชา + พระพุทธรูป  และอุปกรณ์ทางการศึกษา ถ้าต้องการนอกเหนือจากนี้ก็ลองแจ้งมาดู ว่าขาดอะไร กำหนดการ ประมาณ ปลายปี

ติดต่อ ที่ เบอร์ 0839154582 คุณ ณิชผู้ตั้งกระทู้ ณิช (olllonitcholllo-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-22 14:00:29


1

ความคิดเห็นที่ 5 (3676835)

 เรียนคุณนิช  ที่เคารพยิ่ง

            ข้าพเจ้า  นายสุภูมิชัย   วงค์เจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสันป่าข่า  ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  ตำบลแม่สาว   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่  50280  สภาพนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่  ปะหร่อง  ไทยใหญ่ ครอบครัวชาวเขาเผ่าต่างๆ  อพยพมาจากประเทศพม่า  มีอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง   และหาของป่ามาขาย สภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแบบง่ายๆ  ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นครูสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยากให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาพุทธ  แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน  โต๊ะหมู่บูชา  และพระพุทธรูป  ใช้เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในศาสนพิธีต่างๆ  ของศาสนาพุทธ  โรงเรียนบ้านสันป่าข่าจึงขอรับการบริจาค  โต๊ะหมู่บูชา และพระพุทธรูป ตามแต่จิตศรัทธาของท่าน  ณ  โอกาสนี้ 

 ขอบพระคุณในความเมตตาเพื่อเด็ก ๆ ชนบท มา ณ โอกาสนี้ครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง  

โรงเรียนบ้านสันป่าข่า   หมู่ที่  9  ตำบลแม่สาว   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่  50280

email.    chai172527@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูชนบท (chai172527-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-28 09:53:43


ความคิดเห็นที่ 4 (3676255)
เรียน คุณณิช ที่เคารพ ด้วย กระผม นายพรชัย ไพรหาญตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ตั้ง อยู่ที่ ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนในเขตชนบทภาคตะวันออก กระผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความทัด เทียมเหมือนโรงเรียนในเมือง แต่เนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ อยู่หลายประการ กระผมจึงพยายามคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดศึกษามีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี และ เป็นคนเก่ง ขณะ นี้โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่หลายรายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โอกาสนี้ จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของนักเรียนในชนบทต่อไป รายการวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ เพื่อการศึกษาดังนี้ 1. โต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ประกอบพิธีการและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 ชุด 2. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 2 องค์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ปรางค์ ประทานพร ท่านั่ง หล่อด้วยปูนหรือทองเหลืองก็ได้ (เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) 3. เสื้อผ้า รองเท้า นักเรียน 4. สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 5.ของเล่นพัฒนาการของเด็กอนุบาล รายละเอียดต่าง ๆ กระผม จะส่งไปให้ทางอีเมลนะครับ ขอบพระคุณในความเมตตาเพื่อเด็ก ๆ ในชนบท มา ณ โอกาสนี้ครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป นายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 โทร. 081-7712728 email. Praihan_2504@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น นายพรชัย ไพรหาญ (praihan_2504-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-26 09:21:46


ความคิดเห็นที่ 3 (3675616)

เรียน คุณณิช และท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

           โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ส่งรายละเอียดข้อมูลทางอีเมล์ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว

             ขอบพระคุณในไมตรีจิต

             พัชรินทร์ มีพัฒน์

patone06@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น patcharin (patone06-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-24 17:59:59


ความคิดเห็นที่ 2 (3675260)

ขอรายระเอียดเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชาค่ะ ว่าเป็นแบบ ชุด 5 ,7 หรือ 9 ควางกว้างฐานที่ 60 cms., หรือ 90-110 cms.?

ผู้แสดงความคิดเห็น ณิช วันที่ตอบ 2014-07-24 11:03:00


ความคิดเห็นที่ 1 (3674824)

เรียน คุณณิช   ที่เคารพ
              ด้วย กระผม นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ตั้ง อยู่ที่ ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมาเป็นโรงเรียนในเขตชนบทภาคอีสาน กระผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความทัด เทียมเหมือนโรงเรียนในเมือง แต่เนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ อยู่หลายประการ กระผมจึงพยายามคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดศึกษามีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี และ เป็นคนเก่ง   ขณะ นี้โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่หลายประกา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่หลายประการ โอกาสนี้โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณืเพื่อการศึกษาของนักเรียนในชนบทต่อไป

 รายการวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ เพื่อการศึกษาดังนี้

        1. โต๊ะหมู่บูชา     เพื่อใช้ประกอบพิธีการและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      จำนวน  2  ชุด

        2. เสื้อผ้า  รองเท้า  นักเรียน

        3. สมุด  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  ไม้บรรทัด 

        4.ของเล่นพัฒนาการของเด็กอนุบาล

        รายละเอียดต่าง ๆ กระผม จะส่งไปให้ทางอีเมลนะครับ  ขอบพระคุณในความเมตตาเพื่อเด็ก ๆ ในชนบท มาณ โอกาสนี้ครับ

               ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา  30220
โทร.        081-7302436
email.   
Piyasak94@gmail.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ วันที่ตอบ 2014-07-23 15:36:001


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล