ReadyPlanet.com


โรงเรียนบ่อทองวิทยาขอรับบริจาคพระพุทธรูปประจำโรงเรียน


เรียน คุณณิช ที่เคารพ ด้วย กระผม นายพรชัย ไพรหาญตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ตั้ง อยู่ที่ ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนในเขตชนบทภาคตะวันออก กระผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความทัด เทียมเหมือนโรงเรียนในเมือง แต่เนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ อยู่หลายประการ กระผมจึงพยายามคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดศึกษามีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี และ เป็นคนเก่ง ขณะ นี้โรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่หลายรายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โอกาสนี้ จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของนักเรียนในชนบทต่อไป รายการวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ เพื่อการศึกษาดังนี้ 1. โต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ประกอบพิธีการและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 ชุด 2. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 2 องค์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ปรางค์ ประทานพร ท่านั่ง หล่อด้วยปูนหรือทองเหลืองก็ได้ (เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ) 3. เสื้อผ้า รองเท้า นักเรียน 4. สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 5.ของเล่นพัฒนาการของเด็กอนุบาล รายละเอียดต่าง ๆ กระผม จะส่งไปให้ทางอีเมลนะครับ ขอบพระคุณในความเมตตาเพื่อเด็ก ๆ ในชนบท มา ณ โอกาสนี้ครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป นายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา ตำบล บ่อทอง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 โทร. 081-7712728 email. Praihan_2504@hotmail.com


ผู้ตั้งกระทู้ นายพรชัย ไพรหาญ (praihan_2504-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-07-26 17:32:31


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล