ReadyPlanet.com


ธารน้ำใจ


 ข้อมูลเด็กในโรงเรียนปัจจุบัน
ระดับ อนุบาล 1 มีจำนวนนักเรียน 8 คน
อนุบาล 2 มีจำนวน 7 คน
ป.1 มีจำนวน 3 คน
ป.2 มีจำนวน 7 คน
ป.3 มีจำนวน 6 คน
ป.4 มีจำนวน 10 คน
ป.5 มีจำนวน 9 คน
ป.6 มีจำนวน 24 คน 

รวมนักเรียนทั้งหมด 74 คน
เด็กนักเรียนที่นอนพักที่โรงเรียน จำนวน 40 แบ่งเป็นชาย 32 คน หญิง 8 คน

 โครงการธารน้ำใจนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านแม่ปาน 

(โรงเรียน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 หมุ่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่)

ความต้องการของโรงเรียนบ้านแม่ปานที่ต้องการสนับสนุน 
1. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ของนักเรียน ซึ้งทางโรงเรียนไม่มีเครื่องเล่นเด็กเลย 
2. เตียงนอนและตู้นักเรียนหอพัก(ตู้เสื้อผ้า) 
3. ข้าวสารสำหรับเด็ก
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีสำหรับเด็กเลย ต้องอาศัยกับทางโรงเรียนราชประชา 31 


โรงเรียนบ้านแม่ปาน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 1-6 มีนักเรียน 74 คน เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าลัวะ กะเหรียงและคนพื้นเมืองบางส่วน มีนักเรียนพักนอนประจำที่มีจากหมู่บ้านอื่น จำนวน 24 คน ทางโรงเรียนและชุมชนได้ดำเนินการจัดการร่วมกันในการดูแลนักเรียนด้านอาหารเลี้ยงครบ 3 มื้อ และจัดที่พักนอนตลอดจนเสื้อผ้าเครื่องของใช้ส่วนตัว สภาพของครอบครัวนักเรียนทำการเกษตรปลูกพืชไร่ (ข้าวไร่ และข้าวโพด) ฐานะยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า เครื่องใช้ โดยเฉพาะช่วงฤดุหนาวบริเวณโรงเรียนตั้งเป็นเนินภูเขาและเป็นช่องลมพัดผ่าน อากาศหนาวเย็น ทางโรงเรียนมีความต้องการเสื้อผ้ากันหนาวให้นักเรียน โดยเฉพาะผ้าห่มเป็นการเร่งด่วน 

.....ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกลางวันเด็กๆ.....

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปาน มีจำนวนทั้งหมด 74 คน แยกเป็นเด็กบ้าน 34 คน เด็กพักนอน 40 คน

สำหรับอาหารกลางวันของเด็ก จะได้เฉลี่ยต่อคน คนละ 13 บาท ต่อ/คน/วัน

ซึ่งอาหารกลางวัน จะได้รับงบประมาณเฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ 13 X 74 = 962 บาท

สำหรับนักเรียนพักนอนในโรงเรียน ได้รับงบประมาณค่าอาหารเฉพาะ จันทร์-ศุกร์ ส่วนสำหรับเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าอาหาร ทาง โรงเรียนต้องตั้งงบประมาณเฉลี่ยจากค่าอาหารเด็กของจันทร์ – ศุกร์ มาใช้สำหรับอาหารวันละ 3 มื้อ ให้แก่เด็กพักนอนช่วงเสาร์อาทิต

(หมายเหตุ) มีนักเรียนพักนอน 40 คน มีอนุบาล 3 คน ไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเหลือที่ได้รับงบประมาณ คือนักเรียนพักนอน 37 คน คิดเป็น 37 x 26.50 = 980.50บาท


......ข้าว....
เด็กๆเดือนหนึ่งทานข้าว วันละ 12 ลิตร x 30 วัน = 360 ลิตร x 25 บาท = 9,000 บาท

เสาร์-อาทิตย์ วันละ 7 ลิตร x 8 วัน = 56 ลิตร x 25 บาท = 1,400 บาท

ทางโรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้เงินของเด็กที่ได้รับงบสนับสนุนมารายละ 13บาท/วัน ต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของ ค่าเชื้อเพลิง แก๊ส ค่าจ้างแม่ครัว ภายใต้งบนี้ 


 ผู้ตั้งกระทู้ หน่อย :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-07 17:43:52


1

ความคิดเห็นที่ 3 (3312529)

 

 สั่งข้าวสารไปส่งให้ ที่โรงเรียนบ้านแม่ปาน 3 กระสอบ (6 ถัง) แล้วนะคะ..... คำนวณไม่ถูกว่า เด็กๆจะกินได้ซักกี่วันน่ะค่ะ?? :)))

วรัญญา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรัญญา วันที่ตอบ 2013-08-09 09:44:16


ความคิดเห็นที่ 2 (3312501)

 หรือโทรสอบถามโดยตรงได้ที่ท่าน 

ผอ. นพรัตน์ บุญเกิด โทร 081-9617318
 
ผู้แสดงความคิดเห็น หน่อย วันที่ตอบ 2013-08-07 17:52:09


ความคิดเห็นที่ 1 (3312499)

 หรือโทรสอบถามโดยตรงได้ที่ท่าน 

ผอ. นพรัตน์ บุญเกิด โทร 081-9617318
 
ผู้แสดงความคิดเห็น หน่อย (tatanoynoi-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-07 17:49:281


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล