ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน


ด้วยโรงเรียนบ้านปากเลข ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร 86180 สังกัดสำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม110 คน ครู 9 คน สภาพของชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก โรงเรียนได้รับสนับสนุนส่วนหนึ่ง     แต่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่โรงเรียนยังขาดแคลน ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามนโยบายต่อไป โดยโรงเรียนขออนุเคราะห์การรับบริจาคและการช่วยเหลือ ดังนี้

1.การปรับปรุงสนามเด็กเล่น

2. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นจำนวน 1 ชุด

                

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                         นายรัชภัทร์     อธิพิพัฒนกุล

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเลข

                              โทร     084-4414627      

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นางอุบลวัลย์ จิตติราช (ning2517-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-14 14:04:12


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล