ReadyPlanet.com


สร้างโอกาสให้กับนักเรียน..ชนบท..ครับ


เรียน ผู้มีจิตใจกุศล

          ด้วยโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลานกระบือ  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 109 คน ข้าราชการครู 6 คน มีความต้องการความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับบนักเรียนในชนบท ดังนี้ครับ

        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในการต้นคว้าในห้องสมุดพร้อมโปรแกรมเกี่ยวกับห้องสมุด

       2.พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น  ทาสี   ปูกระเบื้อง  ฯลฯ

      3.หนังสือสำหรับใช้ในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า

      4.ชุดกีฬาสำหรับโรงเรียน

      5. อืนๆ แล้วแต่เห็นสมควร

      ขอขอบคุณในความรัก..ความเมตตา ..ต่อนักเรียนและเป็นการสร้างโอกาสแก่นักเรียนชนบท ครับ..ขอบคุณครับ..

      อย่างไร ...ติดต่อ ผอ.ชลอ  วัตตเสรี  โทร .0898581300

E-mail.chalorbn01@hotmail.com ครับ

     

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายชลอ วัตตเสรี :: วันที่ลงประกาศ 2014-01-27 06:49:45


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล