ReadyPlanet.com


ต้องการทราบข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้นักเรียน


 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน

    ทางบริษัทฯ ต้องการทราบว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่มีความต้องการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่่อที่ทางบริษัทฯ จะนำเสนอโครงการนี้ให้กับหน่วยงานที่ต้องการจะสนับสนุนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน 

   หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะรับการสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รบกวนส่งข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียน หรือถ้ามีภาพถ่ายโต๊ะเก้าอี้เรียนที่ชำรุดเสียหาย ส่งมาด้วยก็จะดีมากค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ น.ส.ฉัตรฑริภา เจษฎาวิริยะวงศ์ (a_ja_2-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-03-07 10:55:22


1

ความคิดเห็นที่ 5 (3639595)
เรียนคุณฉัตรฑริภา เจษฎาวิริยะวงศ์ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตังอยู่เลขที่ 23 หมู่ 6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 12 ห้องเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 ห้องเรียน) มีจำนวนนักเรียน 294 คน เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาพักนอนประจำ ที่มาจากที่กันดารในอำเภอต่างๆในตัวจังหวัดน่านและบางส่วนมาจากต่างจังหวัด เป็นนักเรียนด้อยโอกาสยากจนที่เป็นเผ่าม้ง เผ่าเมี้ยน เผ่าลัวะ และนักเรียนพื้นราบ ทางโรงเรียนมีหอพักให้นักเรียนพักนอน หาที่นอน หมอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน(ยา สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าอนามัย) เสื้อผ้า(ผ้ากันหนาวในช่วงฤดูหนาว) เลี้ยงอาหารให้นักเรียนวันละ 3 มื้อ รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด รวมถึงทุนการศึกษา โรงเรียนยังขาดแคลนสิ่งของต่างๆเป็นจำนวนมาก ห้องอาบน้ำห้องส้วมนักเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง จึงขอความอุปการะจากผู้ใหญ่ใจดีช่วยน้องๆเหล่านี้ด้วย (ผอ.ภูมิพันธ์ ปรารมภ์ โทรฯ081 - 992 - 7499 , E-mail ; pmpp-pr@hotmail.com)
ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ภูมิพันธ์ (pmpp-pr-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-15 15:10:15


ความคิดเห็นที่ 4 (3606713)

 

 

เรียน    คุณฉัตรฑริภา เจษฎาวิริยะวงศ์ ที่นับถือ

                     ด้วยโรงเรียนอนบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีนักเรียนจำนวน  162  คน  นักเรียนชั้นอนุบาล 36  คน  มีโต๊ะเรียน เก้าอี้นักเรียน ไม่ครบกับจำนวนนักเรียน  ที่มีอยู่ก็ชำรุด เสียหายเป็นจำนวนมาก เวลารับประทานอาหารกลางวัน  ประชุมนักเรียน  ประชุมผู้ปกครอง หรือประชุมต่าง ๆ  ของชุมชน ต้องย้ายเก้าอี้ไป มา สร้างความเดือดร้อนแก่นักเรียนมาก ประกอบกับโรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษหลายห้องเช่น  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  ห้องตอมพิวเตอร์  ห้องวิชาการ ฯ แต่มีโต๊ะ-เก้าอี้   ไม่ครบและไม่เพียงพอ โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ จึงขอความอนุเคราะห์โต๊ะ-เก้าอี้  หรือ เก้าอี้ นั่งประชุมสำหรับนักเรียน  จำนวน  80 ชุด

                      โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดีจึงขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

                                นายสมบัติ      ธนทรัพย์ทวี  

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่พริก

                                   โทร 0811121067

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี วันที่ตอบ 2014-04-04 16:30:53


ความคิดเห็นที่ 3 (3590176)

โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)  ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี มีนักเรียน 112 คน ครู 9  คน  โรงเรียนหนองสัง(ไลอุทิศ) ที่อยู่ 237 หมู่ 3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 112 คน ครู 9  คน  ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนประถม และนักเรียนอนุบาล เพราะนักเรียนประถมชั้น ป.3-6  นำเก้าอี้พาสติกที่ใช้ในโรงอาหารมานั่งเรียนในห้องเรียน  ส่วนนักเรียนอนุบาลขาดโต๊ะ เก้าอี้นั่งเรียน เด็กจะนั่งกับพื้นเขียนหนังสือ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านที่มีจิตเมตตาด้วยค่ะ    สอบถามข้อมูลมาได้ค่ะ ที่ ผอ.ธนมณฑน์ เดชอนันทวิทยา เบอร์โทร 0845388824   E-mail chung_tagolprajuk@hotmail.com  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) (chung_tagolprajuk-at-hotmail-dot-com )วันที่ตอบ 2014-03-13 15:31:52


ความคิดเห็นที่ 2 (3589904)

โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีนักเรียนจำนวน  42  คน  นักเรียนชั้นอนุบาล 17  คน  ไม่มีโต๊ะเขียน ต้องหมอบเขียนกับพื้น  นักเรียนชั้นประถมศึกษา มี 25 คน  มีโต๊ะเก้าอี้ 10 ชุด  จัดให้ชั้น ป.3-4  ส่วนที่เหลือ ไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ ใช้โต๊ะญีปุ่นเล็กๆ ราคาถูกเพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณจัดซื้อ  จึงขอความอนุเคราะห์โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนักเรียน  จำนวน  35 ชุด

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

ผอ.วารุนันท์  บังสันเทียะ

โทร 0897226032

ผู้แสดงความคิดเห็น วารุนันทื บังสันเทียะ (jaunita_003-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-03-12 18:10:05


ความคิดเห็นที่ 1 (3589795)

โรงเรียนบ้านท่าระพา  อ.เมือง  จ.สระแก้ว มีนักเรียน 120 คน ครู 7  คน  ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนประถม และนักเรียนอนุบาล เพราะนักเรียนประถม ป.3-4  นำโต๊ะโรงอาหารมานั่งเรียนในห้องเรียน  ส่วนนักเรียนอนุบาลขาดโต๊ะ เก้าอี้นั่งเรียน เด็กจะนั่งกับพื้นเขียนหนังสือ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านที่มีจิตเมตตาด้วยค่ะ  สอบถามข้อมูลมาได้ค่ะ ที่ ครูวิภารัตน์  0860830292 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูท่าระพา (viparat0-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-12 10:54:321


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล