ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความินุเคราะห์


 

เรียนผู้มีคุณเรียนผู้มีอุปการะคุณ

 
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ ึ7 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  มีนักเรียนตั้งแต่ 3 ขวบ ถึงป.6 จำนวน  91  คน  ครู 5 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลกันดารและขาดแคลน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  นักเรียนมีทั้งชาวไทย เขมร  พม่า  ลาว  เนื่องจากมารับจ้างอยู่ตามบ่อปลาบ่อกุ้ง  โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและนักเรียนขาดแคลนดังตีอไปนี้
 
โรงเรียนขอรับความอนุเคราะห์จากท่านดังต่อไปนี้
 
1. อุปกรณ์การเรียน
 
2. เตาเผาขยะ
 
3.ทุนการศึกษา
 
4. ร่วมสมทบทุน หรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียนหรือโดมขนาดเล็ก  เพื่อกันฝนกันแดด  เนื่องจากเวลาตั้งแต่ประมาณ 9.30 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. แดดส่องเข้าไปถึงห้องเรียนทั้งอาคารเรียน  นักเรียนต้องไปนั่งเรียนชิดริมหน้าต่างอีกฝั่งของของเรียน  และเวลาที่ฝนตกสาดเข้าถึงในห้องเรียน และไว้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวันแม่ วันไหว้ครู ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ  ร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีเลขที่ 020100155585  ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านเตยใหญ่(เงินบริจาค)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตั้งแต่ 100  บาทโรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อประกอบการลดหย่อนภาษี  หรือท่านจะเข้าระบบของกรมสรรพากรแล้วดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วปริ้นเองได้ทันที  เนื่องจากโรงเรียนได้ดำเนินการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้ว  
 
ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
นางณัฐมน  สุวานิโช
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่
 
โทร 089-4030233
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-03-10 11:46:51


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล