ReadyPlanet.com


รร,ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน


  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านสะพานหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน ณ ปัจจุบัน 249 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตชนบทและทุรกันดารอยู่บนเชิงเขา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 80 กม. เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมือง นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน และทางโรงเรียนยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการเรียนการสอน วัสดุในการดำรงชีวิตในสถานศึกษา เช่น พัดลม  ถังน้ำดื่ม  คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน ทำให้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องปัญหาน้ำดื่มในโรงเรียน ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ช่วงอากาศร้อนพัดลมมีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว มายังหน่วยงานของท่าน

ดังนั้น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายัง รายการโรงเรียนของหนู  โอกาสนี้ และทางโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ณัฏฐ์ณรงค์ :: วันที่ลงประกาศ 2019-05-04 12:11:26


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล