ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


          โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57170 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 102 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทบนดอย นักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าลีซอ กระเหรี่ยงและลาหู่ ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมฐานะไม่ดี  การสนับสนุนจากผู้ปกครองจึงมีน้อย  การของบจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผมจึงได้ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.อุปกรณ์ที่เป็นของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กอนุบาลและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน 

4.เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.สร้างหรือปรับปรุงห้องสมุด

6.ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานกิจกรรม 

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9.สร้างโรงจอดรถ

10.ลานกีฬาคอนกรีต เนื่องจากในช่วงฤดูฝนพื้นสนามสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาและการเรียนการสอนกลางแจ้ง มีความเฉอะแฉะ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

11.โน๊ตบุค

12. สร้างหอพักนักเรียน

13. อุปกรณ์ทำความสะอาด

14. เสาปูนและลวดหนามสำหรับล้อมเขตโรงเรียนป้องกันการบุกรุกของชุมชน 

15. เมล็ดพันธุ์ผัก

16. สร้างห้องเก็บอุปกรณ์

17. เครื่องอุปโภค บริโภคและเครื่องนอนเด็กหอพัก

18.สร้างห้องน้ำ

19.สื่อ หนังสือห้องสมุด

20.งบจ้างครู 84000 บาท

 

          ถ้าผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล  ผอ.โรงเรียน
บ้านป่าตึง   เบอร์ติดต่อ
 
086-1891904

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

                                                    ( นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรพาณิชย์กุล )  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง

                                                         เบอร์โทรศัพท์  086-1891904

E-mail : ptschool54@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล (ptschool54-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-04 12:57:37


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล