ReadyPlanet.com


รร.บ้านสถาน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่ขาดแคลน


เรียน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
          โรงเรียนบ้านสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง  จ.พะเยา  56110 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 103 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในชนบท ใกล้เขตติดต่อชายแดนไทย -ลาว นักเรียนเป็นกลุ่มชนไทลื้อ เมี่ยน และม้งบางส่วน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้น้อย  ฐานะยากจน  แต่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ทำให้ไม่มีกำลังสนับสนุนในด้านงบประมาณ  แม้แต่การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทั้งหลายที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต      ทางโรงเรียนมีความต้องการ  คือ

1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

2.สุนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสนาม 

3.สร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

4.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  

5.ปรับปรุงโครงหลังคา  และหลังคาห้องสมุดที่ชำรุด

6.ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมที่ชำรุด

7.มุงหลังคาลานกิจกรรม

8.ทาสีอาคารเรียน

9. คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คสำหรับจัดการเรียนการสอน

10.งบประมาณในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยม 111,6000  บาท

11.งบประมาณในการจ้างครุูสอน 96,000  บาท

 

         ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการช่วยเหลือ ติดต่อ  นายเอกรัตน์ กันทะเนตร  ผอ.โรงเรียนบ้านสถาน   เบอร์ติดต่อ 086-1960279

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการช่วยเหลือนักเรียน  และทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้

                                                                  ขอแสดงความนับถือผู้ตั้งกระทู้ ผอ. เอกรัตน์ (py2pusang511-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-04 21:54:08


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4311508)

  เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 

-  ตั้งอยู่  204  ม. 8 ต. สำพันตา  อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  160  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  102 คน

ชั้นอนุบาล                 จำนวน  2คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  1๔  คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  1คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  1คน

รวมทั้งหมด  จำนวน  102  คน

เนื่องจาก ทางโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2482   จึงทำให้อาคารเก่ามาก  ชำรุด ทรุดโทรม สร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร  พร้อมทั้งโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์สำหรับนักเรียน  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาค

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมีศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้ช่วยสร้างห้องสมุดกลางแจ้งให้ โรงเรียนในชนบท

          1.  อุปกรณ์การเรียนการสอน / กีฬา

๒.  พัดลมฝาผนัง  ติดโรงอาหาร  จำนวน  5-6  ตัว  หรือเครื่องปรับอากาศติดห้องสมุด/ห้องประชุมนักเรียน  จำนวน  3  เครื่อง

3อื่นๆแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ                            

นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง                  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

 0892466287

kru_jira@outlook.co.th

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง วันที่ตอบ 2019-06-04 23:12:591


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล