ReadyPlanet.com


ขอรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  หมู่ที่ 3  ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80180

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3           
โทร 081–8989621  เนื้อที่  12  ไร่  
         โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๕ โดยในครั้งแรกตั้งขึ้นเป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหมอบุญ ซึ่งอาคารเรียนถูกพายุพัดพังทลาย ต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นเอกเทศ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์” เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๘   โดยมี นายเอื้อม  หิรัญกาญจน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก
         ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด  ๙๒  คน  จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมี นางพรพรรณ  คชเชนทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  ข้าราชการครู ๕ คน  ครูอัตราจ้าง  ๓  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ๑ คน
        อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
    -  สื่อทางด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้แบบติดขัดจำนวน ๔ เครื่อง
    -  โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดจ้างครูเนื่องจากมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น
    -  เครื่องเล่นสนามชำรุดนักเรียนไม่สามารถใช้ได้
    -  โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
        สิ่งที่อยากให้มีและเกิดขึ้นในโรงเรียน
    -  สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามของนักเรียนชั้นอนุบาล
    -  งบประมาณสนับสนุนในการจัดจ้างครูปฐมวัย
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
พรพรรณ​ คชเชนทร์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ -  0840540854
 
@Pornparn Kodchane
https://www.facebook.com/pornparn.kodchane


ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวพรพรรณ​ คชเชนทร์ (Pornparn-dot-1905-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-05 10:51:17


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล