ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาค


   เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา โรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 - ม.3 มีนักเรียนจำนวน 97 คน และโรงเรียนของเรามีผู้ใหญ่ใจดีให้ความสำคัญน้อย ทุนทรัพย์ในด้านต่างๆจึงไม่พอในการส่งเสริมทางด้านกีฬาและดนตรี ท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ครูครีม : 097-9237047 และ ครูกอล์ฟ :0917416851หรือทางเพจโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66170

มีความประสงค์ อยากได้ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบอล ลูกเปตอง ตะกร้าแชร์บอลและแล้วเครื่องดนตรี #ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือค่ะ



ผู้ตั้งกระทู้ ธนาภรณ์ หลามสวน (Thanapoen2037-at-icloud-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-08 17:20:47


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4312323)

โรงเรียนบ้านห้วยบง  ตำบลหมอเมือง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  55170 tell  0857231755

โรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีนักเรียนรวมทั้งสิน  50 คน มีพื้นที่ 12 ไร่  เป็นโรงเรียนในชนบท ห่างไกล เนื่องจากมีนักเรียนน้อย จึงได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาลในจำนวนที่น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆ ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมามีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีในการร่วมพัฒนานักเรียนดังต่อไปนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน  15 เครื่อง (นักเรียนสูงสุดต่อห้องของโรงเรียนมี 15 คน)

2.ชุดสนามเด็กเล่นให้เด็กนักเรียนได้ใช้เล่นพักผ่อนและออกกำลังกาย

3.งบสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแล้วแต่จะกรุณา

4.เครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อให้มีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนได้บริโภค

5.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 50 คน

6.งบประมาณช่วยจ้างแม่ครัวจิตอาสา จำนวน  1 คนในอัตราเดือนละ 5,000  บาท

7.ชุดถังเก็บขยะที่แยกประเภทขยะได้ จำนวน  3-5 ชุด

8.เครื่องโซล่าเซลเพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

9.งบประมาณในการสร้างห้องเอกเทศสมุดถาวรจำนวน  1  หลังในแต่ละเดือน

10.งบประมาณที่นำมาซื้อสีทาอาคารเรียนให้สวยงามจำนวน 3  อาคาร รวม  10  ห้องเรียน

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนสามารถติดต่อมาที่ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายน่านนที   คำแปงตัน  ตามที่อยู่ของโรงเรียนที่นำเรียนมาข้าวงต้น หรือที่ดทรศัพท์   0857231755  จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

ผู้แสดงความคิดเห็น Fi'giupo (nannatee405-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-10 14:35:38



1


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล