ReadyPlanet.com


บริจาค ดินสอ ปากกา สมุด อุปกรณ์สำหรับรักเรียน


 ต้องการบริจาค ดินสอ  ปากกา  สมุด  อุปกรณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนที่ยากไร้ สนใจติดต่อ Maxzaza.0903@gmail.com/  Nam.aun07@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ เฉลิม / อัญชลี (nam-dot-aun07-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-10 14:45:15


1

ความคิดเห็นที่ 8 (4317253)

โรงเรียนบ้านโคกกร่าง อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้ง หมด 145 คน

จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนขยายโอกาสส่วนมากจะมีความขาดแคลนในหลายด้านผู้ปกครองส่วนมากยากจน อาชีพเกษตรกรและรับจ้าง นักเรียนเรียนในชุมชน/หมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ มีความขาดแคลน

        มีความประสงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนจากท่าน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านและครอบครัว และขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเทอญ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชนี   ดาเชิงเขา

               0956705397

F. Patchaneephu

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชนี (Patchaneephuseelit-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-08 09:45:30


ความคิดเห็นที่ 7 (4316318)

 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 61 หมู่1 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 มีนักเรียนชั้น อนุบาล2- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คน  ครู 8 คน  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง91 กิโลเมตร ห่างจากเขตพื้นที่ 65 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 21กิโลเมตรเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดน ชุมชนมมีฐานะยากจน  โรงเรียนมีความต้องการขอรับบริจาคครับ


ติดต่อประสานงาน ผอ.จตุรงค์ วรนาม 065-294-2671 ID LINE :chaturongworranarm30

ผู้แสดงความคิดเห็น จตุรงค์ วรนาม (chaturongworranarm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-07-02 15:06:45


ความคิดเห็นที่ 6 (4312728)

 โรงเรียนวัดวังปลาจีด  หมู่   15  ตำบลพรหมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  มีนักเรียน  140  คน  นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน รับจ้างรายวันเป็นส่วนใหญ่   จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ติดต่อ  ผอ.จารุวรรณ  จันทะเวียง  โทร.08-1795-2614

ผู้แสดงความคิดเห็น จารุวรรณ จันทะเวียง (juntawiang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-12 13:06:07


ความคิดเห็นที่ 5 (4312517)

 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ 4 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน 76 คน มีครูประจำการ 3 คน ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนเพื่อเด็กนักเรียนด้วยครับร

รณกฤตโสภิกุลผู้

อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ

โทร.0627742114

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รณกฤต โสภิกุล (roso_0311-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2019-06-11 12:40:03


ความคิดเห็นที่ 4 (4312509)

 โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่   3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  มีนักเรียน  253  คน  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ทำให้นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

          ผอ.รตนพร  พนมพร ติดต่อสอบถามโทร.083-0334180

ผู้แสดงความคิดเห็น รตนพร พนมพร (suwansirija-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-06-11 12:10:07


ความคิดเห็นที่ 3 (4312496)

 โรงเรียนบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  30290 มีนักเรียนอนุบาลถึงป.6  จำนวน 69 คน ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยค่ะ   ขอบพระคุณยิ่งค่ะ 0819660321 ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง วันที่ตอบ 2019-06-11 11:20:12


ความคิดเห็นที่ 2 (4312459)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน 

 

 

 

ติดต่อ  0909594792  ครูแจง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนม์ภัทรกรณ์ วันที่ตอบ 2019-06-11 09:50:06


ความคิดเห็นที่ 1 (4312400)

 โรงเรียนบ้านหนองเข้ มีนักเรียน 63 คน ครู 7 คน (0817367813)

ผู้แสดงความคิดเห็น พิมภา ช้างน้ำ วันที่ตอบ 2019-06-10 19:36:111


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล