ReadyPlanet.com


ขอรายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์และทุนการศึกษาจ.อยุธยา


 ขอรายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์และทุนการศึกษาจ.อยุธยาค่ะ

ยินดีบริจาค

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

- ทุนปรับปรุงอาคารเรียน

- เลี้ยงอาหารกลางวัน

รบกวนขอเบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลนะคะ

ทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

 

ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ธิดาชนก (่thidachanok_govindasamy-at-igce-dot-isuzu-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2019-09-06 09:06:50


1

ความคิดเห็นที่ 5 (4356479)

 โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี มีผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้ มีหอประชุม 1 หลัง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก เพราะไม่มีฝ้าเพดาน มีส้วมจำนวน 10 ห้อง แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้ โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน .....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้ 1. ทุนสนับสนุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กอนุบาล 2. การปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วม การจัดทำรั้วรอบโรงเรียน 3 .ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 4.ข้าวสาร – อาหารแห้ง – เครื่องปรุงอาหาร – อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับอาหารกลางวันเพื่อนักเรียน 5. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กอนุบาล 6.การปรับปรุงอาคารหอประชุม เนื่องจากมีนกเข้าไปทำรังและถ่ายมูลจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ 7.การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ 8. อื่นๆ ตามแต่ท่านจะอนุเคราะห์ ข้อมูลการติดต่อ.... โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา ป้องปิ่น เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวปริศนา ป้องปิ่น (mooym-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-23 14:44:40


ความคิดเห็นที่ 4 (4334282)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 163 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

- อิฐบล็อกและปูนในการก่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันลิง

- แอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดและห้องอนุบาล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่จะกรุณา 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-10-01 21:08:55


ความคิดเห็นที่ 3 (4331590)

 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม หมู่ 3 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 รวมจำนวนนักเรียน 85 คน และจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งโรงเรียนต้องรับผิดชอบพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โรงเรียนมีความต้องการ ดังนี้

1. งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนไม้ที่มีปลวกกินจนผุผังตามผนังห้องเรียนและมีรอยร้าวแตกและฝ้าเพดานห้องพังเวลาฝนตกมีน้ำรั่วซึม หน้าต่างห้องเรียนบางห้องชำรุด และอาคารเรียนอนุบาลโครงสร้างไม่แข็งแรงมีรอยแตกร้าวและอาคารเอียง

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เนื่องจากยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์หลายคนและมีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยนะครับ

3. อุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนต่างๆ โรงเรียนมีงบไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้ บางครั้งนักเรียนต้องยืมกันเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียรการสอนทางวิทยาศาสตร์

4. โรงเรียนมีความยินดีให้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเป็นอย่างมากครับ

.

จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนให้มีความสุขในการเรียนเพื่อให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา นะครับ

ติดต่อ: ผอ.อนุสรณ์ id : icq2018 โทร :093-1244780

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.ร.ร. (bangkokfestival-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-19 00:10:13


ความคิดเห็นที่ 2 (4330415)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

-  ตั้งอยู่    หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล(หมู่บ้านอนุรักษ์แย้)  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

- พื้นที่โรงเรียน 4 ไร่  2 งาน  28  ตารางวา

-  ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  110  กิโลเมตร  

-  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  29 คน หญิง 31 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

- อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษา

- ทุนปรับปรุงอาคารเรียน

- เลี้ยงอาหารกลางวัน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

-  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสุวรรณตะไล  ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี  72130

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดมลักษณ์ วันที่ตอบ 2019-09-12 11:09:08


ความคิดเห็นที่ 1 (4329107)

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงาน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 89  คน มีความประสงค์รับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียน ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือ

1.เครื่องคอมพิวเตอร์

2.เครื่องปริ้นเตอร์

3.กระดาษเอ 4

4.ชุดพละนักเรียน

5.น้ำมันพืช

6.เครื่องปรุง

7.น้ำตาง

สามารถติดต่อได้ที่ 

086-3859833

ระวิวรรณ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ (ravivan2514-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-06 09:16:121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล