ReadyPlanet.com


ตามหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ เรื่องการจัดห้องสมุด ทาสีเครื่องเล่น ทาสีรั้วใหม่ค่ะ


โรงเรียนไหนสนใจทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้สนล่างได้เลยนะคะผู้ตั้งกระทู้ Nisit (June-dot-potharos-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-07-11 22:24:45


1

ความคิดเห็นที่ 23 (4398157)

 1. ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง

    โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 7 บ้านโจด ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

     ข้อมูลพื้นฐาน https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1046030070&Area_CODE=6501

2. สิ่งที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

    2.1 สนามเด็กเล่น (อนุบาล)

          1) จัดทำ หลังคาสนามเด็กเล่น (อนุบาล)

          2) จำทำรั้วตาข่ายรอบสนามเด็กเล่น (อนุบาล)

          3) เครื่องเล่น (อนุบาล)

          4) ปูพื้นหญ้าเทียม สนามเด็กเล่น (อนุบาล)

     2.2 ปรับปรุงห้องเรียนเดิม ให้เป็นห้องเรียนสำหรับอนุบาล 

          1) จัดแบ่งพื้นที่ เป็น ชั้น อนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 2 และอนุบาล 3

          2) จัดสร้างบรรยากาศ (ภาพผนัง ,มุมทั้ง 6 ขออนุบาล , อื่นๆ)

3. ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

     ผอ.วรโชติ สินธุศิริ โทร.0653468257   email : sinthu2552@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวรโชติ สินธุศิริ (sinthu2552-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-10 13:43:39


ความคิดเห็นที่ 22 (4393294)

โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน  

ม. 1  ต.ร่มไทร  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส 96190

มีนักเรียน  168 คน บุคลากร 15 คน

ติดต่อ สอบถาม นายบือราฮาน  สาอะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน  โทร 093-5890083

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2020-08-11 13:41:37


ความคิดเห็นที่ 21 (4391819)

โรงเรียนชุมชนวัดหนองหนองโนใต้ อ.เมือง จ.สระบุรี สนใจครับ

0898061425

 

ผู้แสดงความคิดเห็น chayaphol วันที่ตอบ 2020-08-03 11:12:28


ความคิดเห็นที่ 20 (4391220)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 200 ม.1  ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170    

จำนวนนักเรียน 66 คน

ไอดีไลน์ yayhee14623

โทร 032-694832/080-9946253

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-30 09:50:55


ความคิดเห็นที่ 19 (4390821)

 ด้วย โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 

เปิดทำการเรียนการสอน ระดับ อบ.2 - ป.6 

โดยมีจำนวน นักเรียน 46 คน

อาคารเรียน 2 หลัง โดยรวม อยู่ ในสภาพ ที่ชำรุด

โรงเรียน ขาดแคลนเครืองเล่น อนุบาล และบ่อทรายสนามเด็กเล่น 

ห้องสมุด ยังขาดแคลนหนังสือที่หลากหลายครับ

 

ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ เป็นอย่างสูง

นายเอกภพ ชัยปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว

086-0516643

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง วันที่ตอบ 2020-07-26 10:36:47


ความคิดเห็นที่ 18 (4389680)

 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  หมู่ 3 ต.หนองกุงธนสาร  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  40150  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียน 93 คน  ครู 4 คน  ขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณ  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญ โปรดพิจารณาโรงเรียน ขอความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาห้องสมุด สนามเด็กเล่น และรัั้วโรงเรียน ตลอดจนบริบท สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

ผอ.พนมไพร  ปราบแกะ  โทร.0994681818

ผู้แสดงความคิดเห็น พนมไพร (namjai73-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-22 13:36:47


ความคิดเห็นที่ 17 (4388823)

 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ปรับปรุงห้องสมุด ห้องน้ำ ทาสีรั้ว ทาสีอาคารเรียน ครับ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 112 คน 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร ผอ.ณัฐธนพล ปะจีน 0863908774

ผู้แสดงความคิดเห็น นายณัฐธนพล ปะจีน วันที่ตอบ 2020-07-17 19:58:28


ความคิดเห็นที่ 16 (4388546)

                   ด้วยโรงเรียนวัดบัวงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ตั้งอยู่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2463  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 11 ชั้นเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดมีค่อนข้างจำกัด และการขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนในเกือบทุกด้าน รวมถึงการทาสีอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ทางโรงเรียนต้องการทาสีอาคารเรียนรวมถึงรั้วโรงเรียนใหม่ จำเป็นต้องใช้สีเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่เอื้อและไม่น่าสนใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นั้น

        ในการนี้ โรงเรียนวัดบัวงาม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ช่วยสนับสนุนสีทาเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน อาคารเรียน รวมถึงรั้วโรงเรียน ให้มีสภาพพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนในห้องเรียนที่มีสีสวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 

นางสาวพรหมกฬัฐฐ์  วุฒิสิงห์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม  โทร. 065 629 1546

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย วันที่ตอบ 2020-07-16 15:08:59


ความคิดเห็นที่ 15 (4388507)

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 200 ม.1  ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170    

จำนวนนักเรียน 86 คน

ไอดีไลน์ yayhee14623

โทร 032-694832/080-9946253

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกัญญา ปัตเมฆ (sukanyayayhee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-16 13:02:55


ความคิดเห็นที่ 14 (4388407)

 โรงเรียนหนองหัวช้าง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000 

   ปัจจุบันเปิดสอน อนุบาล- ป.6 มีนักเรียน 67 คน ครู 4 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ชายขอบอำเภอเมือง โรงเรียนอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ 30 กม. เด็กมากกว่า 50 % เป็นครอบครัวอย่าร้าง อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ทางโรงเรียนมีความต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ครับ

ติดต่อประสานงาน  นายสุนัน ผลรักษา  โทร 0892743533  line id 0892743533 mail nunsunun30@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนัน ผลรักษา (ืnunsunun-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2020-07-16 09:22:17


ความคิดเห็นที่ 13 (4388401)

 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จัดการเรียนการสอน ชั้น อนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 188 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา   มีความต้องการรับบริจาคหนังสือ สำหรับห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน โทร ผอ..084-3802689

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ.รร. วันที่ตอบ 2020-07-16 09:00:31


ความคิดเห็นที่ 12 (4388065)

 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดง่  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

มีความประสงค์ทาสีเครื่องเล่น

ทาสีลูกกรงอาคารเรียน

ติดต่อ  ระวิวรรณ  0863859833

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ วันที่ตอบ 2020-07-14 20:12:36


ความคิดเห็นที่ 11 (4388064)

 โรงเรียนร่ษฎร์ศุภประดิษฐ์  ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทาสีเครื่องเล่น  ลูกกรงอาคาร  และทาสีอื่นๆ

 

 

ติดต่อ  ระวิวรรณ   0863859833

ผู้แสดงความคิดเห็น ระวิวรรณ วันที่ตอบ 2020-07-14 20:10:18


ความคิดเห็นที่ 10 (4388003)

 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) หมู่ 8 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากอำเภอ12 กม. ติดถนนหลัก การเดินทางสะดวก มีนักเรียนทั้งหมด 107 คน ครู 6 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องความอนุเคราะห์จากทางคณะของท่าน

ติดต่อโทร 084-479-3946 ผอ.ธนพล  นวลมะณีย์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายธนพล นวลมะณีย์ (์Nuanmanee-dot-2710-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-14 14:48:04


ความคิดเห็นที่ 9 (4387987)

  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

 
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  40  กม.  จำนวนนักเรียน  ๕๔  คน  จำนวนข้าราชการครู  3 คน        ครูธุรการ  1  คน  ภารโรง  1  คน  (ปัญหาครูไม่ครบชั้น)  มีอาคารเรียน  2  อาคาร  เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6  มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก  สภาพในชุมชนเข้มแข็ง  แต่มีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่  ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน  ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา  คือ  กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน  และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  ในอนาคต  ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง  ที่ท่านสามารถบริจาคได้  ดังนี้
-ซ่อมแซมห้องสมุด
-พัดลมติดผนัง (เร่งด่วน)
 
-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
 
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
-ทาสีอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน
จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
 
          จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้
 
  ผอ.สอนชัย  พรมประเสริฐ  
097-9984491 , 0943616229
 
 ID LINE : goppii_giipop    
mail:   phupan58@gmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (goofyunseen1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-14 13:21:49


ความคิดเห็นที่ 8 (4387986)

  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  40  กม.  จำนวนนักเรียน  ๕๔  คน  จำนวนข้าราชการครู  3 คน        ครูธุรการ  1  คน  ภารโรง  1  คน  (ปัญหาครูไม่ครบชั้น)  มีอาคารเรียน  2  อาคาร  เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6  มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก  สภาพในชุมชนเข้มแข็ง  แต่มีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่  ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน  ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา  คือ  กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน  และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  ในอนาคต  ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง  ที่ท่านสามารถบริจาคได้  ดังนี้

-ซ่อมแซมห้องสมุด

-พัดลมติดผนัง (เร่งด่วน)

-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน

-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-ทาสีอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน

จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

          จึงขอขอบพระคุณมา    โอกาสนี้

             ผอ.สอนชัย  พรมประเสริฐ  097-9984491 , 0943616229

           ID LINE : goppii_giipop    mail:   phupan58@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Krittaporn (phupan58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-14 13:19:37


ความคิดเห็นที่ 7 (4387923)

 เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  สพป.นม3  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียน  33 คน   ครู 4 เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างรายได้น้อย งบประมาณที่ได้จากภาครัฐน้อย  ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ ผอ. กัณภพ  สุทธิประภา  โทร 062-8018348  ID : kanmu1107

ผู้แสดงความคิดเห็น นายกัณภพ สุทธิประภา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (kannapopmu07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-14 10:29:11


ความคิดเห็นที่ 6 (4387813)

 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง  ม.1 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 51 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ   ทาสี/ปรับปรุงห้องสมุด

080-1630885 ผอ.สุทัศ

Line ID  : Krutat2524

ผู้แสดงความคิดเห็น สุทัศ สุขกมล วันที่ตอบ 2020-07-13 23:13:21


ความคิดเห็นที่ 5 (4387684)

 

เรียน  ผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีจิตศรัทธาทางการศึกษาทุกท่าน

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี ที่อยู่  106 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน  60 คน

นักเรียนชาย  34 คน หญิง 26 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 4 คน  

สภาพของผู้ปกครองมีฐานะยากจน   ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ซึ่งมี

ศักยภาพสูงและชอบช่วยเหลือการศึกษา  ให้การช่วยเหลือ  ดังนี้

 

 

-         ทาสีสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน

-         ปรับปรุงห้องสมุด

-         ทาสีรั้ว

-         อื่น ๆ ที่ท่านเห็นสมควร

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ ประกอบด้วยลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ  อายุ  วรรณะ สุข  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสหชัย  บัวชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

 

เบอร์ติดต่อ  ผอ.  โทร. 084-3649310  ID:line  0843649310

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพร (sahachai2518-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-13 11:12:06


ความคิดเห็นที่ 4 (4387669)

  เรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพ

                 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 150 คน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย งบที่ได้จากภาครัฐก็ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน อีกทั้งถูกลิงรบกวนประมาณ 500 ตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความเมตตาจากท่าน รับบริจาคสิ่งของหรือการปรับปรุงสถานที่ดังต่อไปนี้ เพื่อมอบให้กับนักเรียน

สิ่งของที่ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน เรียนดี

- คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านอาคารสถานที่

- ทาสีอาคารเรียน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนซึ่งชำรุดและไม่เพียงพอ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตาจากท่าน 

ติดต่อ อ. ฤทธิชา บัวศิริ โทร 094-682-9192

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริ (ritticha-dot-kan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-07-13 10:52:59


ความคิดเห็นที่ 3 (4387627)

 โรงเรียนบ้านกอบแกบ   ม.5  ต.เพิ่มพูนทรัพย์  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  ต้องการผู้ใหญ่ใจดีช่วยซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและสร้างอุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับน้องๆค่ะ 

เบอร์ติดต่อ  077344131 หรือ 0894519796  ผอ.ชไมพร  พัฒนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวชไมพร พัฒนะ วันที่ตอบ 2020-07-13 09:59:50


ความคิดเห็นที่ 2 (4387623)

 โรงเรียนบ้านนาใหม่ ม.5 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมด 69 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม ต้องการหนังสือสำหรับห้องสมุด

080-7838764 ผอ.พิชามญชุ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ผอ. วันที่ตอบ 2020-07-13 09:35:59


ความคิดเห็นที่ 1 (4387516)

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

จัดการเรียนการสอน เด็กอายุ 2-5ขวบ เด็กทั้งหมด 70 คน ครู 4 คน

ต้องการผู้ใหญ่ใจดีช่วยซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และทาสีห้องเรียน

ติดต่อได้ที่

โทร : 0984397101

Line id :pingkrub

ผู้แสดงความคิดเห็น หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ วันที่ตอบ 2020-07-12 10:54:531


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล