ReadyPlanet.com


ขอรับบริจาคสมทบก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2


 เรื่อง ขอรับบริจาคสมทบก่อสร้างอาคารเรียน

เรียน รายการโรงเรียนของหนูและผู้ใจบุญทุกท่าน
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกเห็ด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 9 ชั้นเรียน มีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ทำให้นักเรียนต้องเรียนรวมชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.1-2 จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.3-4 จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล(โทรทัศน์) ทำให้เกิดเสียงรบกวนเพราะต้องเรียนร่วมห้องเดียวกัน ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงกำลังก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้น ป.1-2 หลังใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น โดยโรงเรียนมีงบประมาณเริ่มต้น จำนวน 60,000 บาท ได้จัดซื้อเสา เหล็กโครงหลังคา และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ ดำเนินการก่อสร้างได้เป็นรูปเป็นร่าง โรงเรียนต้องการงบประมาณอีกจำนวนมากเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 400,000 บาท จึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่านช่วยบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-8799624 ผอ.ศิริวัฒน์
 


ผู้ตั้งกระทู้ ผอ.ศิริวัฒน์ :: วันที่ลงประกาศ 2020-07-23 13:19:43


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล