ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์


 เรียนผู้ใหญ่ใจดี  ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
 
    ด้วยโรงเรียนวัดหนองทองทราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร  อ.เมือง  จ. นครนายก  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน  175 คน  โรงเรียนอยู่ในชนบท  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านมีรายการดังนี้
 
1. ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน  โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางให้นักเรียนรับประทานทุกคน  ดังนั้นจึงขอรับความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้ง  หรือทุนสมทบกิจกรรมอาหารกลางวัน
 
2. รองเท้านักเรียน   จำนวน  25  คู่  สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน
 
3.  ไม้ฝา หรืองบประมาณในการเปลี่ยนฝาเดิมที่ชำรุด ผุพัง 
4.  สีน้ำมัน (สีฟ้า ) สำหรับทาอาคารเรียน
5. เสื้อผ้าไทย   เนื่องจากที่นักเรียนมีอยู่เดิมเก่า  ชำรุด  ขาด  ไมาสามารถใส่ได้เป็นส่วนใหญ่  เพราะใส่มา  ประมาณ 3 ปี 
 
 6.พัดลมเพดาน  สำหรับติดในห้องเรียน  จำนวน  ๙  ตัว
 
    โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใหญ่ใจดี  ผู้ใหญ่ใจบุญ  ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์   หากท่านบริจาคหรือสมทบทุน  ตั้งแต่  100  บาท  โรงเรียนจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  ใบประกาศเกียรติคุณบัตร และลง  edonation  กับสรรพากร  เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  ท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่โรงเรียน  หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  ชื่อบัญชี  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 
 
บัญชีเลขที่  211-0-20780-9
 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
นางณัฐมน  สุวานิโช
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย
โทร.  098-4030233
 


ผู้ตั้งกระทู้ ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-03-23 19:00:40 IP : 182.52.217.206


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4474243)

 

"ธัญญ่า" ตอบแล้ว?

ผู้แสดงความคิดเห็น มาดาระ วันที่ตอบ 2022-11-15 14:28:59 IP : 49.230.188.121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล