ReadyPlanet.com


โรงเรียนในชนบทขอความอนุเคราะห์


เรียน ผู้ใหญ่ใจดี / ผู้มีอุปการะคุณ

โรงเรียนวัดหนองทองทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นม้ธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 180 คน ครู 15 คน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในชนบท  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนมีความขาดแคลน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีจำนวน51 คน  ที่ไม่ได้รับการสนุบสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากรัฐบาลแต่โรงเรียนต้องจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน  และโรงเรียนไม่มีงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม   จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านดังนี้

1. อาหารแห้ง เครื่องปรุง หรืองบประมาณในการดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ

2. งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องน้ำ

3. โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง

4. ร่วมสมทบทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโดมๆ หรือหลังคาสำหรับกันแดด/กันฝน เล็ก ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า และก่อนกลับบ้านตอนเย็น

5. ชุดกีฬา 

ทั้งนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  ท่านสามารถบริจาคหรือร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงเรียนวัดหนองทองทราย บัญชีเลขที่2110207809  หากท่านร่วมสมทบทุนหรือบริจาคตั้งแต่ 100 บาท ทางโรงเรียนจะลง edonation   และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อที่จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางณัฐมน  สุวานิโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย

โทร. 089-4030233ผู้ตั้งกระทู้ ณัฐมน สุวานิโช (math_mod2555-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-05-24 20:49:17 IP : 180.180.210.123


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล