ReadyPlanet.com


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนในชนบท


โรงเรียนบ้านชวดบัว  หมู่ที่   บ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนบ้านชวดบัว ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เมษายน  2481

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันมีนักเรียน  35 คน 

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้าราชการครู  2  คน  ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา  ไม่มีนักการฯและไม่มีครูธุรการ

จัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวนทั้งสิ้น  8  ห้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรค

          เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีครูไม่ครบชั้น  ประกอบกับไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ผู้บริหารจากโรงเรียนใกล้เคียงมาช่วยดูแลและพัฒนาโรงเรียน  โดยโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดังนั้นโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านชวดบัว

สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

1.  งบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุด เพราะโดนลมพายุ ทำให้กระเบื้องมุงหลังคา  ฝ้ามุงหลังคา  หน้าต่างบางส่วนชำรุด

2. ไฟโซลาเซลล์  ใช้สำหรับติดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน  เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน  และเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในเวลากลางคืน

3.  โทรทัศน์ ขนาด  55 นิ้ว เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น   จำนวน   3   เครื่อง

4.  ปั๊มน้ำ  และท่อพีวีซี สำหรับการสูบน้ำจากคลองข้างโรงเรียนและวางระบบประปา เพื่อนำมาใช้รดน้ำในแปลงเกษตร  และต้นไม้บริเวณโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำประปา ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และบางวันน้ำประปาไม่ไหล

5.  อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด  ดินสอสี  ปากกา 

6.  ชุดกีฬา เช่น กางเกงวอร์ม  เสื้อกีฬา

7.  งบประมาณสำหรับทำโรงเรือนการเพาะเห็ดนางฟ้า  

8.  อื่นๆ แล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผอ.รตนพร  พนมพร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชวดบัว 083-0334180  ครูวิมลรัตน์  เกลี้ยงดา  โทรศัพท์ 065-2966292  ครูมัณฑรีย์  โพธิดิลก085-2292990

สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียน  : ชื่อบัญชี  กองทุนเมตตาเยาวชนโรงเรียนบ้านชวดบัว  เลขที่บัญชี 211-0-68430-5 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้  2  เท่า ผู้ตั้งกระทู้ วิมลรัตน์ เกลี้ยงดา :: วันที่ลงประกาศ 2023-05-18 22:57:37 IP : 125.27.36.182


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล