ReadyPlanet.com


ติดต่อเรา

"รายการโรงเรียนของหนู"
78/155 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 081-174-2009, 
0-2964-0797

แฟกซ์: 0-2964-0798
อีเมล:
myschoolproject@outlook.com

facebook.com/MySchoolProject

ร่วมสมทบทุน

ร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนของหนูได้ที่...
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี
“ทุนอาหารกลางวันโรงเรียนของหนู”
เลขที่บัญชี
324-2-38410-3

*กรุณาแฟกซ์ใบสลิปมาให้ทางโครงการฯเพื่อที่ทางโครงการฯจะได้ออกใบขอบคุณให้ท่าน*

Support Us

Learn more about us and
how to be a part of the
movement to provide educational opportunities to
underpriviledge students over Thailand..
Viewโครงการโรงเรียนของหนู...คือใคร?? article

ในระยะแรกรายการฯ ได้จัดทำโครงการเป็นโครงการการตอบแทนสังคมของรายการฯเอง โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของทางรายการฯ และจะรับเงินบริจาคเฉพาะจากเพื่อนๆเท่านั้น ต่อมามีผู้ชมรายการฯ ที่สนใจออยากร่วมส่งความช่วยเหลือไปให้โรงเรียนเหล่านี้ด้วย จึงขอบริจาคเงินสมทบกับทางรายการฯ

ซึ่งต่อมาทำให้รายการฯ สามารถจัดทำโครงการสร้างโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่รอความช่วยเหลือได้จำนวนมากขึ้น จากตอนแรกแค่ปีละ 1 โรงเรียน เป็นปีละ 3-4 โรงเรียน จนปัจจุปันเราสามารถจัดทำโครงการสร้างโรงเรียนเรียนได้ประมาณ 7 โรงเรียน/ปี

หลังจากนั้นใน ปี พ.ศ.2540  รายการฯจึงได้ปรับ โครงการโรงเรียนของหนู ให้เป็นโครงการที่ องค์กรเอกชน และสาธารณะชนต่างๆ สามารถเป็นผู้สนับสนุนโครงการได้ทั้งบางส่วน และทั้งโครงการ ร่วมถึงการรับของบริจาคจากผู้ชมรายการฯอีกมากมาย

โดยจัดทำเป็น โครงการตอบแทนสังคมด้านการส่งเสริมการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ ผู้สนับสนุนโครงการ, อาสาสมัคร, สาธารณะชน  สามารถเข้าร่วมสนับสนุน เดินทางไปกับเรา และเข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนของหนู ได้ตามอัทธยาศัย โดยเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ อาทิเช่น Bank of America, Deusthe Bank, Blue and White, เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล, Gibthai, Caltex, The Mall, Uni-Charm, ING, Mattle, Samart, Nokia รวมถึงกลุ่มคนไทยที่อาศัยในประเทศต่างๆ

รายการโรงเรียนของหนู จึงได้ริเริ่ม จัดทำ "โครงการโรงเรียนของหนู...สร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร"  ขึ้นในปี พ.ศ.2538  หลังจากที่ออกอากาศ รายการโรงเรียนของหนู มาเพียง 2-3 ปี โดยโครงการมีจุดประสงค์หลัก คือ

• ต้องการจะเปลี่ยนอาคารเรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ยังเป็นอาคารเพิงจาก หรือเพิงสังกะสี ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ให้เป็นอาคารเรียนที่ดีที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนเอื้ออำนวยต่อการสอน

• มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียน-การสอนที่จำเป็นให้แก่นักเรียนและคุณครู เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้

         

จุดประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการศึกษา และมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และในชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนจริงๆ
 • เพื่อเปลี่ยนโรงเรียนที่ชำรุด หรือโรงเรียนเพิงสังกระสี ให้เป็นโรงเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ปลูกจิตสำนึกในการให้ และการทำงานเพื่อตอบแทนสังคมในใจของประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างการทำงานเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมโครงการฯ
 • เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ ได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินร่วมกับรายการฯ


ลักษณะของโรงเรียนที่เข้าข่ายให้ความช่วยเหลือ

 • เป็นโรงเรียนของรัฐ ที่มีอาคารเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน อาคารเรียนไม่สามารถกันแดดกันฝนได้
 • มีห้องเรียนจำกัด ไม่เพียงพอกับนักเรียนทุกชั้น นักเรียน 2-3 ชั้น ต้องเรียนรวมกันในหนึ่งห้องเรียน
 • ขาดแคลนหนังสือเรียนหนังสือประกอบการเรียนเพื่อการค้นคว้าทุกชั้นเรียน หรือขาดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
 • ขาดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สมุด ดินสอ ยางลบ สื่อการสอนฯลฯ
 • ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ ถังบรรจุน้ำดื่ม และห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย
 • ขาดอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจำโรงเรียน
 • นักเรียนขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เช่น ขาดชุดนักเรียน รองเท้า และ เสื้อผ้าใส่ประจำวัน ฯลฯ

 

นับตั้งแต่เริ่มทำรายการโรงเรียนของหนู จากอดีต จนถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เราสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งทำกิจกรรมสร้างโรงเรียนมาแล้วกว่า 100 โรงเรียน มีเด็กนักเรียน นับหมื่น นับแสนคน ได้รับผลประโยชน์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น จากโครงการฯถึงวันนี้...ทีมโรงเรียนของหนู จะยังทำโครงการโรงเรียนของหนูต่อไป จนกว่านักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จะมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเหมือนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในตัวเมือง หรือตราบเท่าที่ยังมีผู้ใจบุณเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ และให้การสนับสนุนเรา ทำให้เรามีกำลังดำเนินโครงการต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

กำเนิดโรงเรียนของหนู article
นายโอม คนย่ำป่า article