ReadyPlanet.com


ติดต่อเรา

"รายการโรงเรียนของหนู"
78/155 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 081-174-2009, 
0-2964-0797

แฟกซ์: 0-2964-0798
อีเมล:
myschoolproject@outlook.com

facebook.com/MySchoolProject

ร่วมสมทบทุน

ร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนของหนูได้ที่...
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี
“ทุนอาหารกลางวันโรงเรียนของหนู”
เลขที่บัญชี
324-2-38410-3

*กรุณาแฟกซ์ใบสลิปมาให้ทางโครงการฯเพื่อที่ทางโครงการฯจะได้ออกใบขอบคุณให้ท่าน*

Support Us

Learn more about us and
how to be a part of the
movement to provide educational opportunities to
underpriviledge students over Thailand..
Viewกำเนิดโรงเรียนของหนู article

รายการ "โรงเรียนของหนู" เริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2534 แรงบันดาลที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นนั้น เกิดจาก คุณอัครวุฒิ จันทร์ขจร ในครั้งที่เข้ารับราชการทหาร ถูกส่งไป ประจำการแถวชายแดน ทำให้ได้พบเห็น เด็กๆ นักเรียน ตามหมู่บ้านตะเข็บ ชายแดน ขาดอุปกรณ์การศึกษา บางโรงเรียนมีสภาพเป็นเพิงจากผุพัง บ้างก็ไม่มีอาคารเรียน ต้องเรียนกัน ตามมีตามเกิดตามร่มไม้ ศาลาวัดบ้าง มีครูสอนเพียงคนเดียว ในขณะที่มี นักเรียนเกือบร้อยชีวิต ไม่มีอาหารกลางวัน รับประทานหรือไม่ ก็ขาดการโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการดูแล เอาใจใส่จากภาครัฐ    เนื่องจากอยู่ในถิ่นที่ การคมนาคม ไปได้อย่างยากลำบาก เมื่อพบกับเรื่องราว เช่นนี้จึงตั้งปณิธานไว้ในใจว่า "จะหาโอกาสมาช่วยเด็ก ๆ ให้ได้"

จนเมื่อออกจากราชการทหาร ได้เข้ามาทำงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ ให้กับสถานีโทรทัศช่อง 5 ถึงได้ขอเวลาทางช่อง 5 มาผลิตรายการ โรงเรียนของหนู ในระยะแรกที่ออกอากาศ เป็นเพียงการถ่ายทอดชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็กๆที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเรียน การสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ชมรายการ บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ตามเรื่องราวที่ได้เสนอไป โดยไม่รับบริจาคเป็นเงิน แต่จะติดต่อให้ผู้ต้องการบริจาค พบกับผู้รับบริจาคโดยตรง ในระยะแรก การนำสิ่งของไป บริจาคไม่ค่อยมีมากนัก เนื่องจาก พาหนะที่จะขนสิ่งของบริจาคมีเพียงรถที่ใช้ถ่ายทำรายการเท่านั้น ซึ่งก็ได้รับบริจาค มาจากผู้ชมทางบ้าน ที่มีจิตศรัทธาที่เห็นความตั้งใจจริงในการทำรายการ

นราวปี พ.2537รายการได้เพิ่มโครงการ ประทีปเด็กไทย ของหลวงพ่อวิริยังก์ แห่งวัดธรรมมงคล เข้ามาเป็นส่วนที่สองของรายการ เพื่อหาทุนสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หลวงพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา โดยนำเงินทุน ที่ได้จากการบริจาค นำไปสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั่วประเทศ

ในปี 2537 ได้มีการจัดตั้ง ทุนอาหารกลางวันโรงเรียนของหนู ขึ้น เนื่องจากมีผู้ชมแสดงความจำนง ที่จะช่วย เหลือด้านอาหารกลางวัน และให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน สำหรับ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และช่วยสมทบทุนสร้างอาคารเรียน รวมทั้งบริจาคสิ่งของอีกมากมาย ทำให้ต่อมาทางทีมงานโรงเรียนของหนู ซึ่งได้เล็งเห็นแล้วว่าลำพัง รถคันเดียวที่มีอยู่ ไม่สามารถนำความช่วยเหลือที่ผู้ชมทางบ้านมอบให้ ไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ได้พอเพียง เพราะสิ่งของที่มีอยู่มากมาย

ดังนั้นในปี 2540 ทางรายการฯ จึงได้ประกาศรับอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการ สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยรับเฉพาะผู้ที่มีรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ในเดื่อน ตุลาคม ปี2004 ครั้งแรกได้มีอาสาสมัครทางบ้านร่วมทางไปถึง 30 คัน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้มีมากกว่า 300คัน โดยหมุนเวียนกัน ไปทำประโยชน์ให้ให้กับเด็กๆตามแต่โอกาสของแต่ละคน จนปัจจุบัน กลุ่มคาราวานนี้ได้รวมตัวกันเป็น ชมรมคาราวาน โรงเรียนของหนูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ทางรายการได้สร้างอาคารเรียนมากว่า 60 โรงเรียน และซ่อมแซม อาคารเรียนให้คุ้มแดดคุ้มฝนได้ กว่า 100 โรงเรียน  ซึ่งเป็นความภาคภูมิในจของทีมงาน  และชาวคาราวานที่ได้มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย และพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง...
เกี่ยวกับเรา

โครงการโรงเรียนของหนู...คือใคร?? article
นายโอม คนย่ำป่า article